Programma EK turnen heren | Livestream senioren | Livescores

Landelijk toetsingskader

Landelijk toetsingskader positief sportklimaat

Op landelijk niveau moeten alle centra voor talentontwikkeling en topsport (turnen dames en heren) voldoen aan een aangescherpt toetsingskader voor een positief sportklimaat. Dat kader is actiegericht en geldt voor alle betrokkenen bij de topsport (sporters, ouders, trainers, coaches, jury, specialisten, bestuurders, vertrouwenscontactpersonen, bondscoach/topsportmanager). Het gaat over zaken zoals pedagogisch handelen, communicatie tussen ouders, coach en sporter, afstemming medisch en paramedisch, prestatiegedrag, voeding, onderwijs en mentale begeleiding. Aan de hand van een zogenaamde checklist, kunnen ouders, sporters, bestuurders en specialisten kijken of een club voldoet aan alle randvoorwaarden voor een veilige en optimale prestatieomgeving.

Bij signalen van ongewenst c.q. grensoverschrijdend gedrag wordt zorgvuldig gehandeld en indien noodzakelijk ingegrepen, al dan niet na onderzoek. Hierbij wordt nadrukkelijk gewezen op de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. Dit kader moet rond de zomer klaar zijn en wordt jaarlijks getoetst en - daar waar nodig - bijgestuurd.