Trainer-coach als rolmodel voor de jonge sporter

Goed voorbeeld doet goed volgen. De trainer-coach heeft een sleutelrol in het creëren van een veilige en sociale omgeving voor sporters op de gymclub. Het is belangrijk dat hij/zij grensoverschrijdend gedrag herkent en voorkomt. Tegelijk wil je dat de trainer-coach zelf het goede voorbeeld geeft. Dit draagt bij aan een veilige sportplek waar een fijne sfeer heerst. En waar iedere sporter met plezier sport en blijft sporten. Dát wil je voor je gymclub! 

Oog voor de jonge sporter-(bij)scholing 
Om jonge sporters te begeleiden is het belangrijk trainingen zo goed en veilig mogelijk aan te sluiten op de behoefte en motivatie van de jonge sporters. Dat is de voorwaarde voor een pedagogisch sportklimaat. Lesgeven doe je namelijk altijd met oog voor de jonge - en met name kwetsbare - sporter. Dat gaat veel verder dan het aanleren van techniek. Daar komt ook een beetje opvoeden om de hoek kijken. Hoe ontwikkelt een sporter zich, wat heeft het nodig om plezier in de sport te (blijven) ervaren? Dat leer je in de basis trainer-coach opleidingen van Dutch Gymnastics.  

Pedagogische basiseis 
Sporten doe je met plezier. En onder begeleiding van een trainer-coach die zijn vak verstaat. Zodra je niveau 2 opleiding assistent-trainer-coach afrondt, voldoe je aan de pedagogische basiseis die binnen de sport gesteld wordt. Echter, een assistent heeft dan nog geen bevoegdheid om zelfstandig les te geven. Hiervoor moet je de niveau 3 opleiding trainer-coach volgen. 

Een Beetje Opvoeder (2 licentiepunten) 
Het is belangrijk om het pedagogisch klimaat op de gymclub op het hoogste niveau te houden. Als aanvulling op de basisopleidingen van Dutch Gymnastics raden we gymclubs aan zowel beginnende als gevorderde trainer-coaches de gratis e-learning Een Beetje Opvoeder te laten volgen. Met deze onlinetraining vergroten ze hun kennis en ontvangen ze tips . Ze krijgen inzicht in hoe ze trainingen zo goed en veilig mogelijk kunnen laten aansluiten op de behoeften en motivatie van jonge sporters.  
De e-learning start met een zelfscan, gevolgd door kennis over basisvaardigheden, regie en stimuleren van goed gedrag. Tot slot volgt er een eindtoets. 

Een sociaal veilig sportklimaat is de basis van sportplezier. Het volgen van de e-learning wordt daarom als volgt beloond: 

  • Bewijs van deelname levert een licentiehouder twee licentiepunten op  
  • Heb je nog geen licentie: bewaar je bewijs van deelname goed! 

Vergoeding scholing  
Ga jij voor een sociaal veilige club? En vind je (bij)scholing hierin ook van cruciaal belang? Dan is er goed nieuws.  Zowel voor de opleiding nijntje, niveau 2 assistent trainer-coach als niveau 3 trainer-coach (fundamentfase) geldt dat deze vallen onder het Lokaal Sportakkoord. Dit houdt in dat deze opleidingen (deels) vergoed worden. Meer hierover lees je op de pagina Lokaal Sportakkoord.

Tips voor trainer-coach

  • Wees je bewust van jouw positie, ook online en vooral als je (bijna) even oud bent als de sporters;
  • Stimuleer positief gedrag;
  • Voer een vier-ogen-beleid in door iemand (bijvoorbeeld een ouder of assistent) bij je in de zaal te hebben. Dit beschermt sporters én jou als trainer-coach;
  • Je kunt voor advies naar de VCP van je club of VCP-bond als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag;
  • Informeer jouw sporters over de gedragsregels en bespreek gedragsregels regelmatig;
  • Zoek uit waar sporters terecht kunnen voor een vertrouwelijk gesprek en informeer jouw sporters daarover;
  • Spreek sporters en collega’s aan op grensoverschrijdend gedrag en geef een alternatief;
  • Maak sporters weerbaar: bespreek wat ze kunnen doen als ze grensoverschrijdend gedrag zien of meemaken of zich onveilig voelen. Zeer jonge kinderen geef je de boodschap om dan naar papa of mama te gaan. 

Heb je vermoeden dat er seksuele intimidatie speelt? Meld het! Je hebt als begeleider van een sportclub de plicht dit te melden bij het bestuur of VCP. 

Ervaar je als trainer-coach zelf grensoverschrijdend gedrag? Praat met de VCP op de club of deel je verhaal met de vertrouwenscontactpersoon van de KNGU.

Lees meer over Sociaal Veilige Club

Voor de ervaren trainer-coach

Een meer ervaren trainer-coach beschikt mogelijk al over het benodigde kennisniveau van pedagogiek. Misschien wel doordat de trainer-coach werkzaam is op een school, als jeugdwerker of als psycholoog. Maar het kan ook zo zijn dat de trainer-coach een andere scholing heeft gevolgd via de club, bond of gemeente, waar pedagogiek aan de orde kwam. Bij twijfel of de scholing voldoende is, kan een trainer-coach of bestuurder altijd terecht bij de sportbond om deze checkvraag te doen.  

Trainer-coaches die diens kennis bij wil spijkeren op een bepaald onderwerp kan ook de (gratis) modules integriteit volgen: