Sociaal Veilige Club

Als club wil je alles op orde hebben zodat iedereen veilig en met plezier de gymsport kan beoefenen. Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp, waarvan elke clubbestuurder hoopt dat het bij zijn club niet voorkomt. Je kop in het zand steken en het 'er maar niet over hebben' is niet de oplossing. Zet het op de agenda en zorg voor een goed preventief beleid. Om zo de kans op grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. En zorg dat je weet wat je moet doen als het misgaat. Dit stappenplan helpt je erbij. 

De belangrijkste elementen uit dit stappenplan nog even op een rijtje:

Meldplicht seksuele intimidatie
Vanaf januari 2020 is er meldplicht voor bestuurders en begeleiders in het tuchtrecht. Het gaat om een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik. Dus ook als de coach met een vermoeden van seksuele intimidatie naar de vertrouwenscontactpersoon (VCP) komt, moet de VCP hem er op wijzen dat hij meldplicht heeft bij het bestuur. Begeleiders moeten zich melden bij het bestuur van de vereniging of bij de VCP-bond. En bestuurders van de vereniging moeten zich melden bij de VCP-bond of Centrum Veilige Sport.