We zijn druk bezig om deze nieuwe site te voorzien van alle informatie. Het kan dus zijn dat je tijdelijk wordt doorgestuurd naar de oude website. Heb je nog vragen of ideeën? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina.

Sociaal Veilige Vereniging

Als vereniging wil je alles op orde hebben zodat iedereen veilig en met plezier de gymsport kan beoefenen.

Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp, waarvan elke vereniging hoopt dat het bij hen niet voorkomt. Maar de kop in het zand steken en het er maar niet over hebben is niet de oplossing. Zet het op de agenda, zorg voor een goed preventief beleid om ervoor te zorgen dat de kans op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk is en zorg dat je weet wat je moet doen als het misgaat. 

 1. Zet het onderwerp op de agenda.
 2. Maak een risicoanalyse.
 3. Maak samen met je leden omgangsregels.
 4. Besteed aandacht aan de gedragsregels die gelden volgens het tuchtrecht.
 5. Stel een VertrouwensContactPersoon (VCP) (of -personen) aan.
 6. Bepaal hoe om te gaan met aanstellen van betaalde- en onbetaalde krachten (screening onder andere VOG/VOT).
 7. Maak een meldprotocol, waar melden als er iets aan de hand is.
 8. Pas het huishoudelijke reglement en de statuten aan.
 9. Zorg voor training/bijscholing van de trainers/coaches etc.
 10. Reflecteer, creëer en behoud een veilige omgeving door uit te spreken, af te spreken en elkaar aan te spreken.
 11. Informeer alle betrokkenen over het beleid.

Seksueel Grensoverschrijdend gedrag
Sport heeft een grote maatschappelijke waarde. Maar helaas gaat het in de sport ook wel eens fout. Op dit moment is er veel aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Op deze website van NOC*NSF vind je praktische informatie hoe met deze problematiek om te gaan en aan te pakken. Hier vind je ook de Toolkit Seksuele intimidatie, een zeer handig stappenplan!