Sociaal Veilige Club

Als club wil je alles op orde hebben zodat iedereen veilig en met plezier de gymsport kan beoefenen. Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp, waarvan elke clubbestuurder hoopt dat het bij zijn club niet voorkomt. Je kop in het zand steken en het 'er maar niet over hebben' is niet de oplossing. Zet het op de agenda en zorg voor een goed preventief beleid. Om zo de kans op grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. En zorg dat je weet wat je moet doen als het misgaat. Het Centrum Veilige Sport Nederland ontwikkelde het High 5 stappenplan om de sociale veiligheid van jouw vereniging te verbeteren. 

Een aantal belangrijkste elementen uit dit stappenplan:

Verenigingstraject sociale veiligheid

Je hebt als clubbestuurder de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij het verbeteren van de sociale veiligheid. Een expert op het gebied van sociale veiligheid staat je 15 uur bij en kijkt samen naar de belangrijkste verbeteringen. Dit verenigingstraject sociale veiligheid is gratis en vraag je hier aan.

Meldplicht seksuele intimidatie
Vanaf januari 2020 is er meldplicht voor bestuurders en begeleiders in het tuchtrecht. Het gaat om een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik. Begeleiders moeten zich melden bij het bestuur van de vereniging of de vertrouwenscontactpersoon van de bond (VCP-bond). En bestuurders van de vereniging moeten zich melden bij de VCP-bond of Centrum Veilige Sport. In deze infographic vind je meer informatie over de meldplicht.