Huishoudelijk reglement

Op 23 april 2020 heeft de bondsraad van de KNGU het doorontwikkelde huishoudelijke reglement van de KNGU goedgekeurd. Het bondsbureau heeft toen in samenwerking met de voormalige statutencommissie, Stichting voor vereniging en rechthet ISR (Instituut Sportrechtspraak), de Dopingautoriteit en hoogleraar sport en recht Marjan Olfers het huishoudelijk reglement in 2019 en 2020 opgeschoond en doorontwikkeld. 

Op 31 oktober 2020 heeft de bondsraad de zittingstermijnen van het bondsbestuur aangepast naar 3x3 jaar. 

Op 12 mei 2021 heeft de bondsraad wijzigingen in hoofdstuk 2, 3, 4 en 9 goedgekeurd. Een belangrijke aanvulling in hoofdstuk 4 is dat er is besloten een nieuwe (topsport-)onderscheiding toe te voegen, die bedoeld is voor topsporters die een WK en/of EK-medaille hebben behaald of hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. WK-kampioenen en topsporters die een medaille hebben gehaald op de Olympische Spelen kunnen erelid worden.  

Op 30 oktober 2021 heeft de bondsraad belangrijke wijzigingen in hoofdstuk 1, 2, 3, 5, 7 en 8 goedgekeurd. De versies met track en trace zijn bij de vergadering te vinden. 
In hoofdstuk 2, 3, 5, 7 en 8 zijn belangrijke wijzigingen gedaan omtrent de verantwoordelijkheid van de KNGU bij de samenstelling van de delegatie bij internationale wedstrijden. Dit is ter beoordeling aan de KNGU. De KNGU stelt dat trainers-coaches waar tuchtrechtelijk of strafrechtelijk onderzoek naar loopt niet mee kunnen naar internationale wedstrijden/evenementen. Artikelen in hoofdstuk 2, 3 en 8 zijn hierop geconcretiseerd en geactualiseerd. In hoofdstuk 7 is verduidelijkt dat een rol/functie voor KNGU-activiteiten o.a. afhankelijk is van het in bezit zijn van een VOG en van het van onbesproken gedrag zijn. De term ‘van onbesproken gedrag zijn’ is nader toegelicht. Het bestuur besluit in dit kader dat een trainer-coach of andere functionaris met een representatieve functie na een tuchtrechtelijke uitspraak/veroordeling niet meer op nationaal niveau actief kan zijn voor de KNGU.

Heb je vragen en/of opmerkingen over het huishoudelijk reglement? Neem dan contact op via serviceteam@kngu.nl.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Organisatie

Hoofdstuk 3 Wedstrijden

Hoofdstuk 4 Leden en sporters

Hoofdstuk 5 Licenties

Hoofdstuk 6 Sponsoring en reclame

Hoofdstuk 7 Gedragsregels

Hoofdstuk 8 Topsport en selecties

Hoofdstuk 9 Klachtenregeling

Hoofdstuk 10 Activiteiten en evenementen

Reglementen KNGU:
De KNGU reglementen bestaan uit: statuten, het huishoudelijk reglement, technische reglementen, het Bestuursreglement Gedragscode en Integriteit, directiestatuut, en financieel statuut. Primair en leidend zijn de statuten van de KNGU. Het huishoudelijk reglement is volgend aan de statuten en is bepalend voor de technisch reglementen van elke discipline.