Vertrouwens­contact­personen KNGU

Bij een sportclub moet iedereen zich welkom voelen en met plezier kunnen sporten. Helaas komen seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag overal voor, ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt. En ook belangrijk: voor een luisterend oor.

Voor de KNGU zijn dit Henriët van der weg 06-22663522 en Monique Streefkerk 06-21410802. Je kunt ze mailen ([email protected]) om een telefonische afspraak te maken.

Vertrouwelijk
Meldingen kunnen (anoniem) gedaan worden door sporters, ouders, kaderleden, vrijwilligers of bestuursleden van een club. Meldingen die bij de KNGU binnenkomen, worden vertrouwelijk behandeld. Het is aan de melder te bepalen welke stappen er genomen worden en hoeveel vaart er achter wordt gezet. Het belangrijkste is dat hij/zij zich hier prettig bij voelt. Bij ons meldpunt werken twee vertrouwenscontactpersonen. Zij hebben veel ervaring met dit soort situaties en kunnen een slachtoffer begeleiden in de eerste opvang.

Hoe gaat het in zijn werk?

Hier vind je een overzicht van hoe het in zijn werk gaat.

 • Melding
  Er komt een melding binnen. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt. Vragen, vermoedens, meldingen en klachten rond seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag komen bij onze vertrouwenscontactpersoon terecht. Sporters, ouders, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden kunnen (anoniem) een melding doen.

 • Gesprek 
  Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je volledig in vertrouwen je verhaal doen en worden mogelijke vervolgstappen besproken.

 • Weging
  Na het gesprek wordt bekeken hoe ernstig de melding is en wat de beste vervolgstappen zijn. Besluitvorming om daadwerkelijk actie te ondernemen ligt bij de melder. Afhankelijk daarvan onderneemt de KNGU acties of neemt contact op met andere instanties.

 • Acties KNGU
  1. Directe ondersteuning en doorverwijzen slachtoffer. De KNGU wijst de melder altijd op de mogelijkheid aangifte te doen bij de tuchtcommissie van het ISR. Aangifte kan gedaan worden door het slachtoffer of een wettelijke vertegenwoordiger. Door een straf van de tuchtcommissie kan een dader onmiddellijk van het sportveld geweerd worden.

  2. Expertise van Centrum Veilige Sport. Afhankelijk van de ernst van de situatie en de behoefte van de melder, schakelt de KNGU vertrouwenscontactpersoon de expertise van het Centrum Veilige Sport in. Hier werken professionals die je verder persoonlijk kunnen begeleiden. Met hen wordt het vervolgtraject bepaald en indien nodig wordt de politie ingeschakeld.

  3. Ondersteuning clubs. De KNGU ondersteunt en adviseert clubs bij het omgaan met deze situatie. Indien nodig wordt er hulp geboden met het opzetten van een preventief beleid bij de club, zoals het instellen van VOG's bij kaderleden en vrijwilligers of een vertrouwenscommissie bij de club.

Wil je meer informatie over wat de vertrouwenscontactpersonen bij de KNGU voor jou kunnen betekenen of wil je contact met ze opnemen? Bekijk dan deze Q&A.