VOG, VOT en Vrijwilligers overeenkomst

Wil je meer weten over de vrijwilligersovereenkomst en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)? In de KNGU-vrijwilligersgids lees je meer over de achtergrond en waarom de KNGU dit zo belangrijk vindt.

Ben jij vrijwilliger voor de KNGU? Vraag hieronder jouw vrijwilligersovereenkomst aan of start een VOG-aanvraag op. We hebben geprobeerd het aanvraagformulier zo eenvoudig mogelijk te maken (rekening houdend met de Wet bescherming persoonsgegevens). Niet voor iedere rol is overigens een vrijwilligersovereenkomst of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Vul je gegevens hieronder in. Je krijgt direct te zien of dit in het geval van jouw vrijwilligerswerk nodig is.

Vrijwilligers die incidenteel komen helpen, en geen lid zijn van de KNGU, vragen we om een Verklaring onderwerping tuchtecht (VOT) te ondertekenen. De turnbond is voor tuchtrechtelijke zaken (Algemeen tuchtrecht, Seksuele intimidatie, Matchfixing, Doping en Geschillen) aangesloten bij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Daardoor zijn leden van de gymclubs in Nederland ook automatisch onderworpen aan de rechtspraak door het ISR.

Door ondertekening van deze verklaring geef je aan je te houden aan de regelgeving van de vereniging én van de sportbond, de KNGU. Hiermee val je als vrijwilliger, wanneer je geen lid bent van de KNGU, ook onder de rechtspraak van het ISR. Dit schept duidelijkheid voor jou als vrijwilliger en maakt dat je elkaar kunt aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. Het werkt dus twee kanten op! Op deze manier verplichten we je niet om voor een kortdurend evenement lid te worden van de bond en kunnen we je helpen als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. Als er voor het uitoefenen van je functie een VOT nodig is, ontvang je deze ter ondertekening, voorafgaand aan het evenement per e-mail.

Let op: De VOG aanvraag op deze pagina is alleen geschikt als je actief bent binnen één van de vrijwilligerscategorieën van de KNGU. Ben je vrijwilliger binnen je eigen club? Gebruik deze aanvraag dan niet maar neem contact op met iemand van je eigen club. Zij kunnen de VOG voor je aanvragen.

Hoe werkt het aanvragen van een vrijwilligersovereenkomst en/of VOG?

 • Vul je naam en e-mailadres in.
 • Selecteer de vrijwilligerscategorie waarin jij actief bent. Ben je in meer categorieën actief? Vink deze dan allemaal aan. Weet je niet precies in welke categorie jouw functie valt? Bekijk dan het informatie-icoontje achter de categorie.
 • Heb je al jouw informatie ingevuld? Vergeet de verzendbutton 'Vraag aan' onderaan de pagina niet. Pas dan wordt de aanvraag verstuurd.
 • Je ontvangt vervolgens van ons een mail met in de bijlage de vrijwilligersovereenkomst (indien van toepassing). Deze kun je per mail ondertekend terugsturen naar [email protected]. Wij zorgen er dan voor dat je een kopie, ondertekend door de directeur, weer retour krijgt.
 • Ook bij een VOG-aanvraag ontvang je van ons een (aparte) mail. Je ontvangt de VOG vervolgens per post en kunt een kopie sturen naar [email protected].

Start aanvraag vrijwilligersovereenkomst en/of VOG

Het is voor leden van de kiescommissie niet nodig een vrijwilligersovereenkomst te sluiten of een VOG aan te vragen.

Je bent lid van de kiescommissie en jurylid. Je hoeft geen vrijwilligersovereenkomst of VOG aan te vragen. Voor juryleden geldt dat de VOG op termijn wordt gekoppeld aan het brevet.

We gaan graag een vrijwilligersovereenkomst met je aan. Na bevestiging ontvang je van ons een mail met de overeenkomst en uitleg over hoe je deze in kunt dienen.

Ook vragen we je een VOG af te geven. Wij willen de aanvraag van een VOG zo makkelijk mogelijk voor je maken. Door op de ‘VRAAG AAN’ knop te klikken ga je ook direct akkoord met de aanvraag van een VOG. De KNGU start deze aanvraag dan voor je op. Je ontvangt vervolgens per mail een link om de gegevens voor de VOG aanvraag te controleren. Hiervoor heb je als vrijwilliger een DigiD nodig.

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van Dienst Justis beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of je een VOG krijgt. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG meestal binnen enkele dagen bij je op de mat. De doorloop van de aanvraag duurt uiterlijk vier weken.

Een scan van de VOG, met in het onderwerp van de email ‘VOG + (je naam)’, stuur je naar [email protected] en wij archiveren je VOG.

Je krijgt automatisch een herinnering voor een VOG-aanvraag wanneer deze verlopen is.

Nota bene:

 • De VOG wordt volgens AVG-richtlijnen bewaard en zal niet met derden gedeeld worden.
 • Wanneer er aanleiding voor is kunnen we je vragen om de originele VOG-verklaring naar ons op te sturen, dus bewaar het origineel.
 • Mocht je als vrijwilliger geen kopie/scan van de originele VOG-verklaring:
  • via internet willen versturen, dan raden wij je aan dit per post naar de KNGU te sturen of te overhandigen aan de contactpersoon van de commissie/klankbord of werkgroep.
  • ontvangen omdat de VOG is afgewezen, dan is deelname als vrijwilliger aan de gymsportactiviteiten uitgesloten.

Het is voor jouw vrijwilligersrol niet nodig een vrijwilligersovereenkomst af te sluiten. Dat scheelt weer! Maar we hebben wel een aantal zaken over de rol van de commissie en de samenwerking met het bondsbureau uitgewerkt in een afsprakendocument. Je contactpersoon binnen de KNGU of de voorzitter voor je commissie neemt, na jouw bevestiging hieronder, contact met je op om dit door te spreken.

Ook vragen we je een VOG af te geven. Wij willen de aanvraag van een VOG zo makkelijk mogelijk voor je maken. Door op de ‘VRAAG AAN’ knop te klikken ga je direct akkoord met de aanvraag van een VOG. De KNGU start deze aanvraag dan voor je op. Je ontvangt vervolgens per mail een link om de gegevens voor de VOG aanvraag te controleren. Hiervoor heb je als vrijwilliger een DigiD nodig.

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van Dienst Justis beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of je een VOG krijgt. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG meestal binnen enkele dagen bij je op de mat. De doorloop van de aanvraag duurt uiterlijk vier weken.

Een scan van de VOG, met in het onderwerp van de email ‘VOG + (je naam)’, stuur je naar [email protected] en wij archiveren je VOG.

Je krijgt automatisch een herinnering voor een VOG-aanvraag wanneer deze verlopen is.

Nota bene:

 • De VOG wordt volgens AVG-richtlijnen bewaard en zal niet met derden gedeeld worden.
 • Wanneer er aanleiding voor is kunnen we je vragen om de originele VOG-verklaring naar ons op te sturen, dus bewaar het origineel.
 • Mocht je als vrijwilliger geen kopie/scan van de originele VOG-verklaring:
  • via internet willen versturen, dan raden wij je aan dit per post naar de KNGU te sturen of te overhandigen aan de contactpersoon van de commissie/klankbord of werkgroep.
  • ontvangen omdat de VOG is afgewezen, dan is deelname als vrijwilliger aan de gymsportactiviteiten uitgesloten.

Het is voor jouw vrijwilligersrol niet nodig een vrijwilligersovereenkomst af te sluiten. Wel willen we je vragen een VOG aan te vragen.

Wij willen de aanvraag van een VOG zo makkelijk mogelijk voor je maken. Door op de ‘VRAAG AAN’ knop te klikken ga je akkoord met de aanvraag van een VOG. De KNGU start deze aanvraag dan voor je op. Je ontvangt vervolgens per mail een link om de gegevens voor de VOG aanvraag te controleren. Hiervoor heb je als vrijwilliger een DigiD nodig.

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van Dienst Justis beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of je een VOG krijgt. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG meestal binnen enkele dagen bij je op de mat. De doorloop van de aanvraag duurt uiterlijk vier weken.

Een scan van de VOG, met in het onderwerp van de email ‘VOG + (je naam)’, stuur je naar [email protected] en wij archiveren je VOG.

Je krijgt automatisch een herinnering voor een VOG-aanvraag wanneer deze verlopen is.

Nota bene:

 • De VOG wordt volgens AVG-richtlijnen bewaard en zal niet met derden gedeeld worden.
 • Wanneer er aanleiding voor is kunnen we je vragen om de originele VOG-verklaring naar ons op te sturen, dus bewaar het origineel.
 • Mocht je als vrijwilliger geen kopie/scan van de originele VOG-verklaring:
  • via internet willen versturen, dan raden wij je aan dit per post naar de KNGU te sturen of te overhandigen aan de contactpersoon van de commissie/klankbord of werkgroep.
  • ontvangen omdat de VOG is afgewezen, dan is deelname als vrijwilliger aan de gymsportactiviteiten uitgesloten.

Het is voor jouw rol als jurylid niet nodig een vrijwilligersovereenkomst af te sluiten. Voor juryleden geldt dat de VOG op termijn wordt gekoppeld aan het brevet.