Gym-Extra

Kinderen met een lichamelijke beperking die graag op gymnastiek willen, daar richt Gym-Extra zich op. Samen sporten op eigen tempo en niveau, lekker in beweging zijn, plezier maken! Net als andere kinderen ‘gewoon’ lid zijn van een sportvereniging. Soms durven kinderen vanwege een motorische achterstand, lichamelijke beperking of chronische aandoening niet deel te nemen aan het gymuurtje op school of aan een spelletje op straat. En dan is sporten helemaal niet leuk. En wat is dan mooier dan dat een kind zegt: “Ik kan nu ook meedoen."

Vanuit een basis van plezier en zelfvertrouwen wordt bij Gym-Extra gewerkt aan het verbeteren van de motoriek en het uitbreiden van bewegingspatronen. Kinderen leren tijdens de les om te gaan met hun beperkingen en hun eigen mogelijkheden ontdekken. Ook is het lesuur zeer geschikt voor kinderen die wat moeilijker bewegen door overgewicht.