Anti-doping

Een schone gymsport begint bij jezelf. Iedere gymnast is immers zelf verantwoordelijk voor zijn lichaam en dus ook voor eventuele verboden stoffen die in het bloed of de urine worden aangetroffen. Ook al is er geen sprake van opzet of bewust gebruik, overtreders van het dopingreglement kunnen zware sancties tegemoet zien.

Elke sporter die bij de KNGU is aangesloten moet zich houden aan de regels van ons Nationaal Dopingreglement (NDR). Daarom is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de regels. Dat geldt voor gymnasten, clubbestuurders, begeleiders en andere betrokkenen.

De Wereld Anti-Doping Code is het fundament van het wereld anti-dopingprogramma en vormt de basis van alle regels en procedures. Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) stelt deze code op. Het is goed om te weten dat de KNGU als lid van het NOC*NSF, maar ook als lid van European Gymnastics en de Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), gebonden is aan de Wereld-Anti Doping Code. Het NDR die geldend is in Nederland, is gebaseerd op deze Wereld Anti-Doping Code.  

Wat is doping?
Onder doping verstaan we het gebruik van stoffen en methoden die voorkomen op de dopinglijst van het WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap). Soms komen de verboden stoffen ook voor in geneesmiddelen en voedingssupplementen. Het is dus van groot belang om vooraf te checken of de voedingssupplementen of geneesmiddelen die je wilt gebruiken dopingvrij zijn. Voor bepaalde geneesmiddelen of stoffen geldt een dispensatieregeling.

Dopingreglement KNGU 
Als lid van de KNGU ben je via onze statuten gebonden/onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de KNGU, welke via een overeenkomst door de KNGU is overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betreft ook het Dopingreglement. Dit betekent dat - op leden van de KNGU - bij een verdenking van doping het Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement van toepassing is, inclusief de daarvan deel uitmakende dopinglijsten, de bijlage Dispensaties en de bijlage Whereabouts, alsmede de door de internationale sportfederatie (FIG) op de KNGU van toepassing verklaarde sportspecifieke dopingbepalingen. Het NDR is te vinden op de website van het ISR.

Documenten

a. Dopingregelement - hier
b. Dopinglijst - hier
c. Whereabouts - hier
d. Dispensatie - hier 
e. NZVT - hier
f. Tips voor schone sport - hier

Nationaal Dopingreglement

Tips om een dopingovertreding te voorkomen

Dopingautoriteit

Dopingwaaier app

Epke Zonderland ambassadeur schone sport