Contact Acrobatische Gymnastiek

Waar kun je terecht voor je vragen en opmerkingen over wedstrijden Acrobatische Gymnastiek?

 1. Verenigingsniveau: Sporters of hun wettelijke vertegenwoordigers stellen hun vragen/opmerkingen aan hun eigen vereniging. Kan de vereniging de betreffende vraag niet beantwoorden, dan kan de vereniging via hun secretariaat vragen/opmerkingen voorleggen volgens de punten 2 t/m 4.
 2. Districtsniveau: Verenigingen kunnen via hun secretariaat of gelicentieerde trainer met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de District Technische Commissie Acrobatische Gymnastiek van het district waarbij de vereniging is aangesloten. De contactgegevens van de districten m.b.t. Acrobatische Gymnastiek vind je hieronder.
 3. Landelijk niveau: Verenigingen kunnen via hun secretariaat of gelicentieerde trainer met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de KNGU, Unit Sporters en Fans, sectie Sport & Win en/of de Landelijk Technische Commissie Acrobatische Gymnastiek. Wanneer een vereniging het niet eens is met de beslissing van de LTC, dan kunnen zij hun verzoek niet meer op een ander niveau neer leggen. Wel kunnen zij voorstellen voor aanpassingen van het Technisch Reglement voor het nieuwe seizoen indienen bij de afdeling Sporters en Win.
 4. Internationaal niveau: Clubs kunnen via hun secretariaat met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de KNGU; [email protected].

   

  Deelname aan buitenlandse wedstrijden:

  • Voor toestemming om deelname aan buitenlandse wedstrijden kan men terecht bij de Business Unit Sporters & Fans, unit Sport & Win. Dit staat omschreven in hoofdstuk 3, artikel 3.3.05 van ons Huishoudelijk Reglement. Dit reglement staat op onze website dutchgymnastics.nl. Voor deelname aan buitenlandse wedstrijden dient toestemming te worden gevraagd aan het bondsbureau, business unit manager Sporters en Fans. Een aanvraag hiertoe moet gezonden worden naar het bondsbureau, t.a.v. unit Sport & Win. Zij gaan na of de betreffende wedstrijd een FIG-wedstrijd is. Tevens wordt nagegaan of de wedstrijd niet samenvalt met een KNGU-activiteit, zoals wedstrijd, training of stage. De aanvraag dient 3 weken voor de nominatieve inschrijvingsdatum van de buitenlandse wedstrijd ingediend te zijn. Voor de aanvraag is een speciaal formulier nodig, die u kunt vinden onder de link https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/internationale-deelname

  Organisatie van een internationale wedstrijd in Nederland:

  • Voor de organisatie van een internationale wedstrijd in Nederland dient toestemming te worden gevraagd bij bondsbureau, sectie Sport & Win. Een schriftelijke aanvraag stuur je naar: [email protected]

Wanneer een vereniging het niet eens is met een beslissing van de betreffende DTC op een ingediend verzoek, dan kunnen zij hun verzoek met voldoende gegronde motivatie onderbouwd eventueel voor leggen aan de LTC

Vanuit de KNGU is Marcel Verstraten verantwoordelijk voor Acrobastische Gymnastiek. Samen met de Landelijke Technische Commissie voeren ze regie over alles rondom de wedstrijden en reglementen.  

LANDELIJKE TECHNISCHE COMMISSIE

Functie  Naam  E-mail
Voorzitter en financien Rudolf Kloppenburg [email protected]
Secretaris Johannes Postma [email protected]
Juryzaken ABC niveau Kim Bongers [email protected]
Juryzaken DE niveau Niels de Ruiter [email protected]
Wedstrijdzaken ABC niveau Cynthia Homminga [email protected]
Wedstrijdzaken DE niveau Aline Roetman [email protected]
Opleidingen Hannah Hanekamp [email protected]

DISTRICT COMMISSIES

District noord Naam E-mail
DTC Noord   [email protected]
Wedstrijdzaken Friesland Vacant [email protected]
Wedstrijdzaken Groningen Anneke Sassen [email protected]
Wedstrijdzaken Drenthe Joyce van Dijk [email protected]
TC Groningen    
Wedstrijdzaken Anneke Sassen [email protected]
Wedstrijdorganisatie Stiena Rozema [email protected]
Juryzaken Zora Luijkx [email protected]
TC Drenthe   [email protected]
Joyce van Dijk    
Anke Rütze    

 

District oost Naam E-mail
DTC-AG Oost Algemeen   [email protected]
DTC-AG Oost Wedstrijdzaken Lisanne Peters [email protected]
DTC-AG Oost Juryzaken Aline Roetman en Michelle Marsman [email protected]
DTC-AG Oost Wedstrijdbladen Femie van Schoonhoven [email protected]
DTC-AG Oost Organisatie Lisanne Peters en Hannah Hanekamp [email protected]
DTC-AG Oost muziek Vacant [email protected]

 

District midwest Naam E-mail
Voorzitter Amber Knol  [email protected]
Secretaris Reni Spek / Manuela Bras  
Juryzaken Lisa Rockx  
Penningmeester Vacant  

 

District Zuid Holland Naam E-mail
DTC AG ZH   [email protected]
Wedstrijdzaken Nel Zaayer [email protected]
Juryzaken: Daniëlle Talboom-van Gaalen [email protected]
Lid Jasper Verbruggen [email protected]

 

District Zuid  Naam E-mail
DTC AG Zuid   [email protected]
Contact Brabant Oost, wedstrijdorganisatie & Districtstrainingen Vacant  
Contact Limburg en juryzaken Vacant  
Wedstrijdindeling Vacant  
Contact Zuid West Nederland   [email protected]
Wedstrijdzaken Fenny Bergmans-van Rijsbergen