Contact Rhönradturnen

Voor vragen en opmerkingen over rhönradturnen activiteiten, kun je op de volgende manier handelen:

  1. Verenigingsniveau:
    Sporters of hun wettelijke vertegenwoordigers stellen hun vragen/opmerkingen aan hun eigen vereniging. Kan de vereniging de betreffende vraag niet beantwoorden, dan kan de vereniging via hun secretariaat vragen/opmerkingen voorleggen volgens de punten 2 t/m 4.
  2. Districtniveau
    Verenigingen kunnen via hun secretariaat met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de district technisch medewerker en/of district technische commissie rhönradturnen van het district waarbij de vereniging is aangesloten. De contactgegevens van de districten vind je hieronder.
  3. Landelijk of internationaal niveau:
    Verenigingen kunnen via hun secretariaat met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de KNGU, afdeling Sporters & Fans ([email protected]) en/of de landelijk technische commissie rhönradturnen ([email protected]). De samenstelling van de landelijke technische commissie van Rhönradturnen vind je hieronder.

LANDELIJKE TECHNISCHE COMMISSIE  

Functie  Naam  E-mail
Secretaris Maarten van Stekelenburg [email protected]
Wedstrijdzaken Christa Bochanen [email protected]
Juryzaken Petra Pijnenburg [email protected]
Opleiding en IRV Kirstin Heerdink [email protected]

Vanuit de KNGU is Herman Jansen verantwoordelijk voor Rhönradturnen. Samen met de Landelijke Technische Commissie voeren ze regie over alles rondom de wedstrijden en reglementen.  

DISTRICT COMMISSIES

 

 Commissie district mid-west

Naam E-mail
Rita de Blok-Engels  

Commissie district Zuid-Holland

Functie Naam E-mail
Voorzitter/Financiën Jan van Asch [email protected]
Wedstrijdzaken Christa Bochanen [email protected]
PR Miranda Verveer  [email protected]
Juryzaken Martine van den Boogaard  [email protected]