Contact Ritmische Gymnastiek

Waar kun je terecht voor je vragen en opmerkingen over wedstrijden Ritmische Gymnastiek?

 1. Verenigingsniveau: Sporters of hun wettelijke vertegenwoordigers stellen hun vragen/opmerkingen aan hun eigen vereniging. Kan de vereniging de betreffende vraag niet beantwoorden, dan kan de vereniging via hun secretariaat vragen/opmerkingen voorleggen volgens de punten 2 t/m 4.
 2. Districtsniveau Verenigingen kunnen via hun secretariaat of gelicentieerde trainer met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de District Technische Commissie Ritmische Gymnastiek van het district waarbij de vereniging is aangesloten. De contactgegevens van de districten m.b.t. Ritmische Gymnastiek vind je via hieronder.
  Wanneer een vereniging het niet eens is met een beslissing van de betreffende DTC op een ingediend verzoek, dan kunnen zij hun verzoek met voldoende gegronde motivatie onderbouwd eventueel voor leggen aan de LTC
 3. Landelijk niveau: Verenigingen kunnen via hun secretariaat of gelicentieerde trainer met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de KNGU, Unit Sporters en Fans, sectie Sport & Win en/of de Landelijk Technische Commissie Ritmische Gymnastiek. Heb je een vraag over ritmische gymnastiek stuur dan een mailbericht naar [email protected].
  De samenstelling van de Landelijke Technische Commissie Ritmische Gymnastiek vind je via het tabblad “vrijwilligers in de commissie”:
  Wanneer een vereniging het niet eens is met de beslissing van de LTC, dan kunnen zij hun verzoek niet meer op een ander niveau neer leggen. Wel kunnen zij voorstellen voor aanpassingen van het Technisch Reglement voor het nieuwe seizoen indienen bij de afdeling Sporters en Win.
 4. Internationaal niveau: Verenigingen kunnen via hun secretariaat met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de KNGU.

Deelname aan buitenlandse wedstrijden:

 • Voor toestemming om deelname aan buitenlandse wedstrijden kan men terecht bij de Business Unit Sporters & Fans, unit Sport & Win. Dit staat omschreven in hoofdstuk 3, artikel 3.3.05 van ons Huishoudelijk Reglement. Dit reglement staat op onze website dutchgymnastics.nl. Voor deelname aan buitenlandse wedstrijden dient toestemming te worden gevraagd aan het bondsbureau, business unit manager Sporters&Fans. Een aanvraag hiertoe moet gezonden worden naar het bondsbureau, t.a.v. unit Sport & Win. Zij gaan na of de betreffende wedstrijd een FIG-wedstrijd is. Tevens wordt nagegaan of de wedstrijd niet samenvalt met een KNGU-activiteit, zoals wedstrijd, training of stage. De aanvraag dient 3 weken voor de nominatieve inschrijvingsdatum van de buitenlandse wedstrijd ingediend te zijn. Voor de aanvraag is een speciaal formulier nodig, die u kunt vinden onder de link https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/internationale-deelname

Organisatie van een internationale wedstrijd in Nederland:

 • Voor de organisatie van een internationale wedstrijd in Nederland dient toestemming te worden gevraagd bij bondsbureau, sectie Sport & Win. Een schriftelijke aanvraag stuur je naar: [email protected]

Landelijke Technische Commissie Ritmische Gymnastiek

Naam Functie   E-mail
Sanne Kouters Voorzitter [email protected]
Sharona van Wijk Secretaris PR & Communicatie [email protected]
Joia Nijhof Wedstrijdzaken [email protected]
Elise Carton Juryzaken [email protected]
Andra Harmsen Denktank [email protected]
Vacant Opleidingen en oefenstof [email protected]
Martine van den Berg Topsport [email protected]

Team wedstrijdzaken Ritmische Gymnastiek [email protected]

 

Joia Nijhof Team coördinator wedstrijdzaken
Etteke Mojet Teamlid
Carla Carton Teamlid
Sandra Garrelts Teamlid
Miranda Pos Teamlid
Ilse Huiskes Teamlid
Sanne Faber Teamlid
Arjanne Jansma Teamlid
Melinda Ozcan Teamlid

Team juryzaken Ritmische Gymnastiek [email protected]

Naam Functie 
Elise Carton Team coördinator juryzaken
Milou Hooft Teamlid
Martine van den Berg Teamlid
Alua Bekturova Teamlid

Team topsport en talentontwikkeling Ritmische Gymnastiek [email protected]

Naam Functie 
Martine van den Berg Team coördinator topsport en talentontwikkeling
Alua Bekturova Teamlid
Barbara van Ravestijn Ors Teamlid
Lisa Vos Teamlid
Sanne Kouters Teamlid
Martine van den Berg Teamlid
Natalia Doktorova Teamlid

Team denktank

Naam Functie
Arjanne Jansma Teamlid
Maaike Buser Teamlid

Vanuit de KNGU is Marcel Verstraten verantwoordelijk voor Ritmische Gymnastiek. Samen met de Landelijke Technische Commissie voeren ze regie over alles rondom de wedstrijden en reglementen.  

DISTRICT COMMISSIES

District noord [email protected] 

Naam Functie
Sjanie Hellema Lid werkgroep
Karianne Roorda Lid werkgroep
Jetty Schuringa Lid werkgroep

 

District Zuid-Holland [email protected]

Naam Functie 
Sandra Garrelts Lid werkgroep
Samantha Hermsen Lid werkgroep
Jacqueline Hermsen Lid werkgroep
Wendy Bal  Lid werkgroep

District Mid West [email protected]

Naam Functie 
Miranda Pos Lid werkgroep

District Oost [email protected]

Naam Functie
Rosalinde van de Rhee Lid werkgroep
Charlotte Fifis Lid werkgroep
Eva Rietveld Lid Werkgroep
Kristen Roerdink Lid werkgroep