Contact Trampolinespringen

Waar kun je terecht voor je vragen en opmerkingen over wedstrijden Trampolinespringen?

  1. Verenigingsniveau: Sporters of hun wettelijke vertegenwoordigers stellen hun vragen/opmerkingen aan hun eigen vereniging. Kan de vereniging de betreffende vraag niet beantwoorden, dan kan de vereniging via hun secretariaat vragen/opmerkingen voorleggen volgens de punten 2 t/m 4.
  2. Districtsniveau Verenigingen kunnen via hun secretariaat of gelicentieerde trainer met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de District Technische Commissie Trampoline van het district waarbij de vereniging is aangesloten. De contactgegevens van de districten m.b.t. Trampoline vind je hieronder.
    Wanneer een vereniging het niet eens is met een beslissing van de betreffende DTC op een ingediend verzoek, dan kunnen zij hun verzoek met voldoende gegronde motivatie onderbouwd eventueel voor leggen aan de LTC.
  3. Landelijk niveau: Verenigingen kunnen via hun secretariaat of gelicentieerde trainer met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de KNGU, Unit Sporters en Fans, sectie Sport & Win en/of de Landelijk Technische Commissie Trampoline. De samenstelling van de Landelijke Technische Commissie Trampoline vind je hieronder.
    Wanneer een vereniging het niet eens is met de beslissing van de LTC, dan kunnen zij hun verzoek niet meer op een ander niveau neer leggen. Wel kunnen zij voorstellen voor aanpassingen van het Technisch Reglement voor het nieuwe seizoen indienen bij de afdeling Sporters en Win.
  4. Internationaal niveau: Verenigingen kunnen via hun secretariaat met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de KNGU; [email protected]     

Deelname aan buitenlandse wedstrijden:

  • Voor toestemming om deelname aan buitenlandse wedstrijden kan men terecht bij de Business Unit Sporters & Fans, unit Sport & Win. Dit staat omschreven in hoofdstuk 3, artikel 3.3.05 van ons Huishoudelijk Reglement. Dit reglement staat op onze website dutchgymnastics.nl. Voor deelname aan buitenlandse wedstrijden dient toestemming te worden gevraagd aan het bondsbureau, business unit manager Sporters&Fans. Een aanvraag hiertoe moet gezonden worden naar het bondsbureau, t.a.v. unit Sport & Win. Zij gaan na of de betreffende wedstrijd een FIG-wedstrijd is. Tevens wordt nagegaan of de wedstrijd niet samenvalt met een KNGU-activiteit, zoals wedstrijd, training of stage. De aanvraag dient 3 weken voor de nominatieve inschrijvingsdatum van de buitenlandse wedstrijd ingediend te zijn. Voor de aanvraag is een speciaal formulier nodig, die u kunt vinden onder de link https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/internationale-deelname

Organisatie van een internationale wedstrijd in Nederland:

  • Voor de organisatie van een internationale wedstrijd in Nederland dient toestemming te worden gevraagd bij bondsbureau, sectie Sport & Win. Een schriftelijke aanvraag stuur je naar: [email protected]

LANDELIJKE TECHNISCHE COMMISSIE

Functie Naam E-mail
Voorzitter Marion Sörman [email protected]
Secretaris Hilda van de Groep [email protected]
Wedstrijdzaken  Saskia van Dijk [email protected]
Juryzaken Merit Maas [email protected]
Budgethouder Vacant [email protected]
DMT Bjorn Hillebrandt [email protected]
Communicatie Jurn Booltink [email protected]

Vanuit de KNGU is Herman Jansen verantwoordelijk voor Trampolinespringen. Samen met de Landelijke Technische Commissie voeren ze regie over alles rondom de wedstrijden en reglementen.  

DISTRICT COMMISSIES

District noord Naam E-mail
  William de Gans  [email protected]

 

District Oost Naam E-mail
   Saskia van de Goeten  [email protected]

 

District Mid-West Naam E-mail
Penningmeester/wedstrijdleider regio Midden Saskia van Dijk [email protected] 
Penningmeester/wedstrijdleider regio West  Vacant   

 

District Zuid Naam E-mail
Voorzitter vacant  
  Hilde Abrahams [email protected]
  Mirjam Snikkers [email protected]
  Monique Klein [email protected]

 

District Zuid-Holland (inclusief Zeeland) Naam E-mail
  Jolanda Hierck   [email protected]