Contact Turnen dames

Waar kun je terecht voor je vragen en opmerkingen over wedstrijden turnen dames?

 1. Verenigingsniveau: Sporters of hun wettelijke vertegenwoordigers stellen hun vragen/opmerkingen aan hun eigen vereniging. Kan de vereniging de betreffende vraag niet beantwoorden, dan kan de vereniging via hun secretariaat vragen/opmerkingen voorleggen volgens de punten 2 t/m 4.
 2. Districtsniveau: Verenigingen kunnen via hun secretariaat of gelicentieerde trainer met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de District Technische Commissie Turnen van het district waarbij de vereniging is aangesloten. De contactgegevens van de districten m.b.t. Turnen Dames vind je hieronder.
  Wanneer een vereniging het niet eens is met een beslissing van de betreffende DTC op een ingediend verzoek, dan kunnen zij hun verzoek met voldoende gegronde motivatie onderbouwd eventueel voor leggen aan de LTC.
 3. Landelijk niveau: Verenigingen kunnen via hun secretariaat of gelicentieerde trainer met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de KNGU, Unit Sporters en Fans, sectie Sport & Win en/of de Landelijk Technische Commissie Turnen. Het e-mailadres van het secretariaat wedstrijdzaken Turnen Dames is: [email protected] voor Turnen Dames.
  De samenstelling van de Landelijke Technische Commissie Turnen vind je in het overzicht hieronder. 
  Wanneer een vereniging het niet eens is met de beslissing van de LTC, dan kunnen zij hun verzoek niet meer op een ander niveau neer leggen. Wel kunnen zij voorstellen voor aanpassingen van het Technisch Reglement voor het nieuwe seizoen indienen bij de afdeling Sporters en Win.
 4. Internationaal niveau: Verenigingen kunnen via hun secretariaat met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de KNGU; [email protected].
 • Toestemming deelname aan buitenlandse wedstrijden; bij Business Unit Sporters & Fans, sectie Sport & Win: Voor deelname aan buitenlandse wedstrijden dient toestemming te worden gevraagd aan het bondsbestuur. Een aanvraag hiertoe moet gezonden worden naar het bondsbureau, t.a.v. sectie Sport & Win. Zij gaan na of de betreffende wedstrijd een FIG-wedstrijd is. Tevens wordt nagegaan of de wedstrijd niet samenvalt met een KNGU-activiteit, zoals wedstrijd, training of stage. De aanvraag dient 3 weken voor de datum van de buitenlandse wedstrijd ingediend te zijn. Voor de aanvraag is een speciaal formulier. Het formulier, welke je kan vinden onder de kop internationale deelname kan gemaild worden naar [email protected].
 • Organisatie van een internationale wedstrijd in Nederland; bij LTC Turnen: [email protected]
 • Overige vragen m.b.t. kwalificatie, procedures, selecties en randvoorwaarden bij; Business Unit Talentontwikkeling & Topsport, sectie Topsport Turnen Dames: [email protected]

COMMISSIE LANDELIJK  

Deze commissie is ontstaan door het samenvoegen van de LTC turnen heren en LTC turnen dames. De overeenkomst van de werkzaamheden van de beide disciplines alsmede de vergelijkbare achtergrond zorgde voor een samenvoeging van beide commissies.
Door de samenvoeging gaat de LTC turnen uit van de gemeenschappelijke overeenkomsten, ervaringen en opgestelde structuur en om deze gezamenlijk in te zetten voor het turnen in zijn algemeenheid. Hiervoor is in de LTC voorzien in een voorzitter, secretariaat en drie portefeuilles, namelijk:

 • Wedstrijdzaken; verantwoordelijk voor alle landelijke activiteiten en bijbehorende reglementen. Lees hier meer over de werkgroep wedstrijdzaken.
 • Juryzaken; verantwoordelijk voor de bezetting van de landelijke activiteiten door juryleden en het beheren van het jurybeleid. Lees hier meer over de werkgroep juryzaken.
 • Oefenstof en opleidingen; verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van de oefenstof en het voorzien van informatie aan team Clubmanagement ten behoeve van de noodzakelijke (jury)opleidingen en bijscholingen. Lees hier meer over de werkgroep oefenstof en opleidingen.

In de nieuwe samenstelling van de LTC turnen hebben de volgende personen zitting:

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Maarten Kraneveld [email protected]
Secretariaat Vacant  
Wedstrijdzaken Vacant  
Juryzaken Turnen dames Anneke Ausma [email protected]
Juryzaken Turnen heren Hans Koolen [email protected]
Oefenstof en opleidingen Turnen dames Steven Ulrich [email protected]
Oefenstof en opleidingen Turnen dames Annemarie van Deelen [email protected]
Oefenstof en opleidingen Turnen heren Erik v.d. Kerkhof [email protected]
Oefenstof en opleidingen Turnen heren Michiel Jansen [email protected]

Vanuit de KNGU zijn Wendy van der Spek en Diana van Tilburg verantwoordelijk voor Turnen Dames. Samen met de Landelijke Technische Commissie voeren ze regie over alles rondom de wedstrijden en reglementen. 

Landelijke activiteiten
Voor de LTC turnen zijn diverse werkgroepen actief. In iedere werkgroep is een secretariaat aanwezig, dat het eerste aanspreekpunt is bij vragen vanuit verenigingen voor landelijke activiteiten en reglementen. Voor zaken die de commissie aangaan kan direct met secretariaat van de LTC Turnen worden opgenomen.

DISTRICT COMMISSIES

Districtsactiviteiten
Alle activiteiten in het district worden uitgevoerd, vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende District Technische Commissie (afgekort DTC). Deze wordt ondersteund door een medewerker Sport & Win vanuit het bondsbureau en bij Turnen Dames ondersteund door werkgroepen TD in het district. Vragen omtrent de activiteiten in het district kunnen gesteld worden aan de DTC en/of de werkgroepen in het betreffende district. Klik op betreffende district voor de contactpersonen.

District Noord

District Oost

District Mid-West

District Zuid-Holland

District Zuid

COMMISSIES RAYONS

District Noord

District Oost 

District MidWest

District Zuid-Holland

Tot Slot voor sporters en hun ouders / verzorgers is de vereniging het eerste aanspreekpunt. Kan de vereniging de vraag niet beantwoorden, dan kan een vertegenwoordiger van de vereniging contact opnemen met de hierboven genoemde contactpersonen.