Juryopleiding Turnen Dames 3

  • Opleiding Jury (Jury Niveau 3)

De opleiding is als volgt opgebouwd

  • Een voorbereidende e-learning;
  • Acht digitale bijeenkomsten van 1,5 uur;
  • Een digitaal theorie- en praktijkexamen.

Let op

  • Als jurylid moet je lid zijn van een vereniging;
  • Je bent in het bezit van een geldig TD2 brevet;
  • Juryopleidingen, jurybijscholingen en brevetverlengingen zijn gratis;
  • Opleidingsmateriaal en reglementen worden alleen digitaal verstrekt. 
  • Voor het komende jaar, 2024, starten er in januari en februari en in het najaar juryopleidingen. (In 2025 worden er geen juryopleidingen aangeboden. Na iedere Olympische cyclus wordt het wedstrijd- en oefenstofsysteem geëvalueerd. Dit leidt tot een aantal veranderingen en doorontwikkelingen die vanaf het seizoen 2025-2026.)

Dutch Gymnastics Academy - DG Academy
Elke woensdag word je in de digitale leeromgeving geplaatst van de DG Academy.

Heb je vragen over deze opleiding? Neem contact op via [email protected]

Niveau: Jury Niveau 3
Licentieverlenging: 0 punten
Discipline:
  • Turnen Dames
Kosten:
Gratis

Bijeenkomsten

Nieuwe data volgen zo snel mogelijk.