Intervisiebijeenkomsten

Doe jij mee aan de intervisie voor Trainers en Coaches?

Vind jij het leuk om kennis met elkaar te delen om zo te leren van elkaar? En wil je meer bewustwording creëren op jouw handelen als trainer-coach? Dan is dit je kans! Voor de trainers en coaches die open staan voor vernieuwing en zichzelf zien als de early adapters worden er in het najaar drie intervisie momenten georganiseerd. Het gaat om een pilot om ervaringen op te doen, feedback te krijgen en te evalueren, zodat de intervisie vanaf 2023 stapsgewijs binnen de KNGU kan worden uitgerold. Wil jij ons daarbij helpen?

De deelname hieraan is gratis en je krijgt zelfs per intervisiebijeenkomst 2 licentiepunten. We zien dit als een co-creatie, waarbij we jouw commitment vragen en na afloop van de intervisie graag feedback en tips ontvangen. Doe je met ons mee? 

Schrijf je snel in, want vol is vol! 

 

Wat is intervisie?
Intervisie is een soort ‘zelfhulpmethode’ voor een vaste, homogene groep vakgenoten met een vergelijkbare achtergrond. Deze groep met hooguit 8 deelnemers, begeleid door een Intervisiebegeleider, bespreekt met elkaar een (werk)probleem dat ingebracht wordt door één van de deelnemers. Het doel van intervisie is van elkaar te leren en tot nieuwe inzichten te komen en te leren reflecteren. Intervisie werkt volgens een bepaalde methodiek in een veilige omgeving. Alle deelnemers zijn aan elkaar gelijk, er is géén sprake van een hiërarchische verhouding. De vooraf gekozen methodiek is leidend voor het proces, deze geeft houvast en helpt de groep om tot inzichten en oplossingen te komen. De vastgestelde stappen in het proces scheppen ook voorwaarden voor een veilige omgeving, die belangrijk is voor het inbrengen van problemen. De sessies gaan over actuele dingen die spelen of thema’s die ertoe doen. Vaak kan het probleem na de sessie opgelost worden of zijn er nieuwe inzichten verkregen waar de inbrenger mee aan de slag kan.

Wat is het nut van intervisie?
Collega’s en vakgenoten leren van elkaar aan de hand van concrete ervaringen en voorbeelden uit praktijksituaties. Men doet een beroep op de expertise van anderen om hen op deze manier te helpen meer bewustwording en waardevolle inzichten te verkrijgen op eigen functioneren en handelen. De kracht van intervisie is dat je met andere trainers & coaches gericht bezig bent, stap voor stap praktijk gerelateerde zaken met elkaar bespreekt en dat dit je deskundigheid en professionaliteit ten goede komt. Je leert namelijk van elkaars vragen en ervaringen op vergelijkbare situaties. Hier kunnen vaak verrassende inzichten uit voortvloeien die eraan bijdragen dat jij een nog betere trainer-coach wordt. Bovendien kan het de community-werking versterken, waardoor je collega’s eerder opzoekt als je ergens tegenaan loopt. Doe je mee? Schrijf je dan nu in!