Visie op opleiden

Modulair leren en ontwikkelen
Dutch Gymnastics staat voor de kick van iets nieuws leren, groeien en het beste uit jezelf halen. Dit doet de cursist op zijn eigen niveau, met persoonlijke doelen en uitdagingen. Om de cursisten tijdens de opleiding gemotiveerd te houden, is er binnen de Dutch Gymnastics Academy ruimte voor:

  • Autonomie: de cursist heeft invloed op de invulling van de leerroute;
  • Binding: de cursist leert van en met elkaar onder begeleiding van deskundige docenten en praktijkbegeleiders;
  • Competentie: de cursist kan zijn vaardigheden en kennis monitoren en zichzelf zo gericht verder ontwikkelen en/of vrijstelling krijgen op basis van eerder verworven kwalificaties.
     

De opleiding tot trainer-coach bij de KNGU is opgebouwd uit meerdere modules. De modules zelf bestaan uit een combinatie van leervormen en bieden je zo blended learning.

  1. Theorie wordt digitaal aangeboden in e-learnings. Deze e-learnings kan je vanuit huis in je eigen tijd volgen. Dat maakt de opleiding laagdrempeliger en flexibeler.
  2. Het praktijkonderwijs is een belangrijk onderdeel van de opleiding. De praktijk van de club en de opleidingsdagen is waar dat wat je in de theoretische lessen leert echt tot uiting komt.

Soorten Modules:

  1. Sportbrede modules: Binnen de sportbrede modules komen algemene onderwerken aan de orde zoals: didactische, pedagogische kennis en breed motorische ontwikkeling van sporters. Deze modules zijn voor alle cursisten uit alle verschillende sportdisciplines in de opleiding tot trainer-coach bij de KNGU hetzelfde.
  2. Sportspecifieke modules: worden aangeboden per sportspecifieke discipline. Je volgt de module met cursisten uit jouw gekozen sportdiscipline.
  3. Bijscholing modules: Sommige modules zijn onderdeel van de opleidingen onderdeel van het bijscholingstraject van licentiehouders. Wanneer je een dergelijke module volgt bestaat de groep cursisten dus uit cursisten uit de opleiding als al ervaren trainers-coaches die de opleiding al hebben afgerond en een licentie bezitten.

Dankzij het modulaire systeem kunnen we ervoor zorgen dat de inhoud van de opleiding steeds actueel is en past bij de eisen van de op dat moment geldende norm van bijvoorbeeld lesgeven.

Om trainers-coaches, expert-leercoaches en praktijkbegeleiders optimaal te faciliteren, brengen we de opleidingen onder in een online omgeving. Iedere trainer-coach heeft hierin zijn eigen profiel.