Visie op opleiden

Waarom is opleiden van trainers-coaches belangrijk?
Sporters beleven meer plezier aan hun sport wanneer ze door een goed opgeleide trainer-coach begeleid worden. De KNGU zet zich in voor een positieve sportcultuur waarin iedereen met plezier en veilig kan sporten. Hier hoort onlosmakelijk bij dat ervoor wordt gezorgd dat de trainers-coaches zo goed mogelijk en met dezelfde kennis van zaken training geven.

Visie op opleidingen
Met een divers opleidings- en bijscholingsaanbod krijgen trainers-coaches de mogelijkheid om zich (verder) te ontwikkelen. De KNGU zorgt voor de bewaking van de kwaliteit. Dit gebeurt onder andere door het inzetten van de juiste docenten, leervormen en passende beoordeling. Daarnaast worden er bijscholingen aangeboden voor praktijkbegeleiders. De KNGU is ook verantwoordelijk voor de actuele inhoud van de opleiding, met hierin de laatste ontwikkelingen van jouw sport.

De KNGU biedt opleidingen van verschillende niveaus (1 t/m 4) aan. Deze opleidingen voldoen aan de eisen die NOC*NSF stelt. Je krijgt bij het afronden dan ook een officieel diploma, en bij opleidingen op niveau 3 een licentie. Als trainer-coach leer je in de theorie en praktijklessen alles wat belangrijk is om op een kwalitatieve en goed onderbouwde manier training te geven.

Hoe worden de opleidingen aangeboden?
De opleidingen van de KNGU vallen onder de Dutch Gymnastics Academy. Dutch Gymnastics staat voor de kick van iets nieuws leren, groeien en het beste uit jezelf halen. Dit doet de cursist op zijn eigen niveau, met persoonlijke doelen en uitdagingen. Om de cursisten tijdens de opleiding gemotiveerd te houden, is er binnen de Dutch Gymnastics Academy ruimte voor:

  • Autonomie: de cursist heeft invloed op de invulling van de leerroute;
  • Binding: de cursist leert van en met elkaar onder begeleiding van deskundige docenten en praktijkbegeleiders;
  • Competentie: de cursist kan zijn vaardigheden en kennis monitoren en zichzelf zo gericht verder ontwikkelen en/of vrijstelling krijgen op basis van eerder verworven kwalificaties.
     

De opleiding tot trainer-coach bij de KNGU is opgebouwd uit meerdere modules. De modules zelf bestaan uit een combinatie van leervormen en bieden je zo blended learning (online en offline).

  1. Theorie wordt digitaal aangeboden in e-learnings. Deze e-learnings volg je vanuit huis en in je eigen tijd. Dat maakt de opleiding laagdrempeliger en flexibeler.
  2. Het praktijkonderwijs is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Binnen de praktijk van de club en tijdens de opleidingsdagen komt datgene dat je in de theorie leert echt tot uiting.

Soorten Modules:

  1. Sportbrede modules over algemene onderwerpen zoals: didactische en pedagogische kennis en breed motorische ontwikkeling van sporters. Deze modules zijn voor cursisten uit alle verschillende sportdisciplines hetzelfde.
  2. Sportspecifieke modules worden aangeboden per sportdiscipline. Je volgt de module met cursisten uit jouw gekozen sportdiscipline.
  3. Bijscholingsmodules zijn ook onderdeel van het bijscholingstraject voor licentiehouders. Wanneer je een dergelijke module volgt, bestaat de groep cursisten zowel uit cursisten uit de opleiding als ervaren trainers-coaches die de opleiding al hebben afgerond en een licentie bezitten.

Dankzij het modulaire systeem kunnen we ervoor zorgen dat de inhoud van de opleiding steeds actueel is en past bij de eisen van de op dat moment geldende norm van bijvoorbeeld lesgeven.

Online omgeving
Om trainers-coaches, expert-leercoaches en praktijkbegeleiders optimaal te faciliteren, brengen we de opleidingen onder in een online omgeving. Iedere trainer-coach heeft hierin zijn eigen profiel.