Contact Ritmische Gymnastiek

Waar kun je terecht voor je vragen en opmerkingen over wedstrijden Ritmische Gymnastiek?

 1. Verenigingsniveau: Sporters of hun wettelijke vertegenwoordigers stellen hun vragen/opmerkingen aan hun eigen vereniging. Kan de vereniging de betreffende vraag niet beantwoorden, dan kan de vereniging via hun secretariaat vragen/opmerkingen voorleggen volgens de punten 2 t/m 4.
 2. Districtsniveau Verenigingen kunnen via hun secretariaat of gelicentieerde trainer met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de District Technische Commissie Ritmische Gymnastiek van het district waarbij de vereniging is aangesloten. De contactgegevens van de districten m.b.t. Ritmische Gymnastiek vind je via hieronder.
  Wanneer een vereniging het niet eens is met een beslissing van de betreffende DTC op een ingediend verzoek, dan kunnen zij hun verzoek met voldoende gegronde motivatie onderbouwd eventueel voor leggen aan de LTC
 3. Landelijk niveau: Verenigingen kunnen via hun secretariaat of gelicentieerde trainer met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de KNGU, Unit Sporters en Fans, sectie Sport & Win en/of de Landelijk Technische Commissie Ritmische Gymnastiek. Heb je een vraag over ritmische gymnastiek stuur dan een mailbericht naar secretariaat@rg.kngu.nl.
  De samenstelling van de Landelijke Technische Commissie Ritmische Gymnastiek vind je via het tabblad “vrijwilligers in de commissie”:
  Wanneer een vereniging het niet eens is met de beslissing van de LTC, dan kunnen zij hun verzoek niet meer op een ander niveau neer leggen. Wel kunnen zij voorstellen voor aanpassingen van het Technisch Reglement voor het nieuwe seizoen indienen bij de afdeling Sporters en Win.
 4. Internationaal niveau: Verenigingen kunnen via hun secretariaat met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de KNGU.

Deelname aan buitenlandse wedstrijden:

 • Voor deelname aan buitenlandse wedstrijden dient toestemming gevraagd te worden aan het bondsbestuur. Aanvragen hiervoor stuur je naar het bondsbureau, sectie Sport & Win. Zij gaan na of de betreffende wedstrijd een FIG-wedstrijd is. Tevens wordt nagegaan of de wedstrijd niet samenvalt met een KNGU-activiteit, zoals wedstrijd, training of stage. De aanvraag dient 3 weken voor de datum van de buitenlandse wedstrijd ingediend te zijn. Voor de aanvraag is een speciaal formulier. Het formulier stuur je naar: wedstrijden@kngu.nl

Organisatie van een internationale wedstrijd in Nederland:

 • Voor de organisatie van een internationale wedstrijd in Nederland dient toestemming te worden gevraagd bij bondsbureau, sectie Sport & Win. Een schriftelijke aanvraag stuur je naar: wedstrijden@kngu.nl

Landelijke Technische Commissie Ritmische Gymnastiek

Naam Functie   E-mail
Marloes van Otterloo Voorzitter voorzitter@rg.kngu.nl
Sharona van Wijk Secretaris PR & Communicatie secretariaat@rg.kngu.nl
Marlies Ipskamp Wedstrijdzaken coordinatorTWZ@rg.kngu.nl
Mara van Eijk Juryzaken coordinatorTJZ@rg.kngu.nl
Danique Geesdorp Denktank denktank@rg.kngu.nl

Team wedstrijdzaken Ritmische Gymnastiek wedstrijdzaken@rg.kngu.nl

Naam Functie 
Marlies Ipskamp Team coördinator wedstrijdzaken
Etteke Mojet Teamlid
Karen Duran Teamlid
Carla Carton Teamlid
Sandra Garrelts Teamlid
Miranda Pos Teamlid
Ilse Huiskes Teamlid
Sanne Faber Teamlid
Arjanne Jansma Teamlid

Team juryzaken Ritmische Gymnastiek juryzaken@rg.kngu.nl

Naam Functie 
Mara van Eijk Team coördinator juryzaken
Elise Carton Teamlid
Milou Hooft Teamlid
Martine van den Berg Teamlid
Alua Bekturova Teamlid

Team topsport en talentontwikkeling Ritmische Gymnastiek secretariaat@rg.kngu.nl

Naam Functie 
Marloes van Otterloo Team coördinator topsport en talentontwikkeling
Alua Bekturova Teamlid
Barbara van Ravestijn Ors Teamlid
Lisa Vos Teamlid
Sanne Kouters Teamlid
Martine van den Berg Teamlid
Natalia Doktorova Teamlid

Team denktank

Naam Functie
Danique Geesdorp Teamlid
Arjanne Jansma Teamlid
Maaike Buser Teamlid

Vanuit de KNGU is Marcel Verstraten verantwoordelijk voor Ritmische Gymnastiek. Samen met de Landelijke Technische Commissie voeren ze regie over alles rondom de wedstrijden en reglementen.  

DISTRICT COMMISSIES

District noord dtcrg@noord.kngu.nl Deze hele commissie is vacant.

District Zuid-Holland dtcrg@zuidholland.kngu.nl

Naam Functie 
Sandra Garrelts Lid werkgroep
Samantha Hermsen Lid werkgroep
Jacqueline Hermsen Lid werkgroep
Wendy Bal  Lid werkgroep

District Mid West dtcrg@midwest.kngu.nl

Naam Functie 
Miranda Pos Lid werkgroep

District Oost dtcrg@oost.kngu.nl

Naam Functie
Marlies Ipskamp Lid werkgroep
Rosalinde van de Rhee Lid werkgroep
Charlotte Fifis Lid werkgroep
Eva Rietveld Lid Werkgroep
Kristen Roerdink Lid werkgroep