Thema's

Kansen met het Sportakkoord

Via het lokale Sportakkoord kan jouw club (financiële) ondersteuning krijgen.

Betaalde arbeid en vrijwilligerswerk

De meest voorkomende vormen van werkgeverschap bij sportclubs op een rijtje zoals de vrijwilligersvergoeding, inhuren van ZZP’ers, personeel in loondienst of via sportservicebureaus.

Subsidies

Er zijn verschillende subsidies waar jouw sportclub zijn voordeel mee kan doen.

Inkomsten genereren voor je club

Er zijn veel manieren om de clubkas spekken. Bijvoorbeeld de Clubloterij, de Grote Clubactie, Crowdfunding en meer.

Model sponsor­overeenkomst

Maak gebruik van de modelovereenkomst van SponsorVisie. Zo weet je dat je geen belangrijke onderdelen mist in je overeenkomst.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen en lid kunnen worden van een sportclub.

Rabo ClubSupport

De Rabobank geeft ieder jaar een deel van het resultaat terug aan clubs. En zet hun kennis en netwerk in om clubs toekomstbestendiger te maken.

Sport en belastingen

Iedere club moet jaarlijks voor zichzelf nagaan of ze belastingplichtig is.