subsidies

Er zijn verschillende subsidies waar jouw sportclub zijn voordeel mee kan doen. Vergeet ook zeker niet bij jouw eigen gemeente te informeren naar de kansen die daar liggen. In sommige gemeenten is er zelfs speciaal iemand aangesteld om jouw club te ondersteunen bij het aanvragen van subsidies. Dit is jouw kans om de financiële positie van je club te versterken, dus grijp hem met beide handen aan! 

Sportsubsidie database

Er zijn ongeveer 750 subsidieverstrekkende instanties, verdeeld over vier niveaus:

  • Lokaal niveau  
  • Provinciaal niveau   
  • Landelijk niveau  
  • Europees niveau

In de subsidiedatabase van Kenniscentrum Sport en Bewegen vind je alle informatie over de diverse subsidieregelingen en fondsen speciaal voor sportclubs. Ook kan je direct contactinformatie vinden van de instanties die de subsidies verstrekken. Om toegang tot deze database te krijgen, moet je een inlog aanvragen. 

Gemeente

Neem een kijkje op de website van jouw gemeente en ontdek de mogelijkheden.  
Denk aan accommodatiesubsidie voor sportclubs of projectsubsidies voor eenmalige activiteiten. Of informeer bij de lokale verenigingsondersteuner of beleidsmedewerker

Provincie

In elke provincie vind je een specifiek subsidieloket waar je alle details over de verschillende regelingen en subsidies kunt vinden. Het beschikbare bedrag en de aanvraagperiode verschillen per subsidieregeling. Het is daarom belangrijk om altijd het meest actuele overzicht te raadplegen. Voor een gedetailleerd overzicht van de subsidiemogelijkheden per provincie en om jouw dichtstbijzijnde subsidieloket te vinden, kun je terecht op de websites van de provincies:  

Drente 
Flevoland 
Friesland 
Gelderland 
Groningen 
Limburg 
Noord-Brabant  
Overijssel 
Utrecht 
Zeeland  
Zuid-Holland 

Lees verder

BOSA: Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties

De BOSA is één van de grootste subsidiestromen in de Nederlandse sport. De subsidie kan worden aangevraagd voor bouw, renovatie en onderhoud van sportaccommodaties én aanschaf van sportmaterialen (20% subsidie). En ook voor energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie (40%).  
 
De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die aangesloten zijn bij een sportbond.   
 
Dit jaar is er 79,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Eind februari was er al 18,2 miljoen euro uitbetaald en is er voor 49,7 miljoen euro aan aanvragen in behandeling. Wil je een beroep doen op deze regeling, dien dan snel een aanvraag in!  

Wil je meer weten over de BOSA-regeling? Lees dan verder op de website van de overheid of bekijk deze video.

Lees verder

Subsidiemogelijkheid Erasmus+ Sport Mobiliteitsprojecte

Wil jij jouw organisatie in de breedtesport versterken? Ga met subsidie van Erasmus+ naar het buitenland om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. 

Deze subsidie is bedoeld voor clubbestuurders, trainer-coaches, vrijwilligers en andere professionals die actief zijn in de breedtesport. Ga met maximaal 10 personen naar het buitenland om uit te wisselen met Europese collega’s. Het doel is om sportverenigingen te versterken door van elkaar te leren en waardevolle contacten op te doen. Benieuwd hoe dat er precies uitziet? Check deze video en schrijf je in voor een online informatiebijeenkomst.