Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De Werkgevers in de Sport (WOS) heeft samen met de vakbonden een branche Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) samengesteld. Deze sport RI&E is afgestemd op de risico’s bij sportorganisaties- en verenigingen. De sport RI&E van de WOS houdt rekening met grote, middelgrote en kleinere organisaties. Voor een groot aantal sporten is er een op maat gemaakte vragenset beschikbaar die aansluit bij de sportspecifieke risico’s. Daarnaast zijn de verwijzingen naar de Arbocatalogus voor de sport (voor onder andere beeldschermwerk, werkdruk en vervoer) al in de RI&E verwerkt. Dat geldt ook voor het oplossingenboek. Samen zijn ze geïntegreerd in de RI&E. Doordat de sport RI&E niet alleen geschikt is voor sportorganisaties, maar ook voor sportverenigingen, kan hij uitstekend van dienst zijn om het actieve sporten veiliger te maken en de inzet van vrijwilligers op een veilige manier te laten plaatsvinden. Zo is het voor een sportvereniging waar alleen vrijwilligers werken met behulp van de sport RI&E een stuk makkelijker om aan de zorgplicht te voldoen.

Relevante bedrijfsgegevens voor opstellen RI&E
Binnen een sportorganisatie/vereniging zijn verschillende gegevensbronnen waarop de RI&E kan worden gebaseerd. Denk hierbij aan:

 • (ziekte)verzuimgegevens;
 • ongevalsregistratie;
 • gegevens over (vermoede) beroepsziekten;
 • gegevens over toetreding tot de WIA;
 • personeelssamenstelling en personeelsverloop;
 • generieke gegevens van de bedrijfsarts bijv. naar aanleiding van spreekuurervaringen;
 • rapporten van arbodeskundigen op het gebied van arbeidsomstandigheden, organisatieadviezen, etc;
 • informatie van vertrouwenspersonen en bedrijfshulpverleners;
 • registers van toxische stoffen en kankerverwekkende stoffen;
 • productinformatie van leveranciers;
 • klachten van werknemers (interne klachtenprocedure);
 • gegevens van de brancheorganisatie;
 • informatie van de arbodienst;
 • let daarbij goed op het waarborgen van de privacy van werknemers.

Aan de slag

 • registreer eerst met een e-mailadres en een wachtwoord. Zorg ervoor dat dit een e-mailadres is dat niet van iemand persoonlijk is, maar waar de mensen binnen de organisatie of vereniging toegang toe blijven houden. Dit om problemen te voorkomen met de overdracht van de sport RI&E bij bijvoorbeeld een bestuurswisseling;
 • het is niet nodig om software te downloaden of een programma te installeren: de sport RI&E is gratis beschikbaar via internet en daardoor bereikbaar met bijna elke computer of tablet;
 • het is mogelijk om tussentijds te stoppen met het invullen van de vragenlijst: je kunt op een later tijdstip verder waar je gebleven was;
 • in het systeem zijn voor een heleboel knelpunten standaardoplossingen vanuit onder andere de Arbocatalogus voor de sport en het oplossingenboek gegeven: door daar gebruik van te maken wordt lang zoeken naar passende oplossingen voorkomen;
 • zodra alle vragen beantwoord zijn, zijn de actuele RI&E en het plan van aanpak gereed en desgewenst af te drukken.

Gratis registreren