UBO registratie ook verplicht voor verenigingen

Alle sportverenigingen hebben in het najaar van 2021 een brief ontvangen van de Kamer van Koophandel (KvK) over de UBO-registratie. Het bestuur is verplicht om de UBO's van de vereniging te registreren. De deadline was 27 maart 2022.

UBO - Ultimate Beneficial Owner, in goed Nederlands: de uiteindelijke belanghebbende. UBO zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Een sportvereniging kent over het algemeen geen eigenaar zoals een bedrijf dat heeft. De KvK heeft regels opgesteld welke personen zeggenschap over een vereniging hebben.

Alle hoger leidinggevenden van de sportvereniging dienen ingeschreven te worden als UBO. Dit zijn alle mensen die als statutair bestuurder van de sportvereniging in het Handelsregister ingeschreven staan. De UBO-inschrijving is dus niet op basis van een belang, maar omdat ze de functie van bestuurder hebben. De UBO-registratie geldt overigens ook voor stichtingen.

Doel van de UBO-registratie
Volgens Europese en nationale regels moet elk EU-land een UBO-register bijhouden. Hierin moeten de UBO’s van alle ondernemingen, stichtingen en verenigingen (zogenoemde ‘juridische entiteiten’) zijn opgenomen. Het doel van zo’n register is om witwaspraktijken, belastingontduiking en financiering van terrorisme te voorkomen.

De deadline gemist, wat nu?
Als de KvK ziet dat organisaties die in het handelsregister staan hun UBO’s nog niet hebben ingeschreven in het UBO-register dan geven zij dit door aan het Bureau Economische Handhaving (BEH). Vanaf april 2022 stuurt het BEH brieven naar organisaties die hun UBO’s niet hebben ingeschreven in het UBO-register. Ontvang je zo’n brief van de BEH dan heb je vanaf de datum die bovenaan die brief staat twee weken de tijd om de inschrijving in het UBO-register in orde te maken. Heb je dat na die twee weken nog niet gedaan? Dan bellen zij om je nogmaals aan te sporen de UBO-registratie te regelen. Als je de UBO’s op de juiste manier registreert, voorkom je een boete.

Geen brief ontvangen van de BEH en na 27 maart de registratie voltooid? Dan wordt deze verwerkt door de KvK. Het kan tot 16 weken duren voordat de KvK de registratie heeft voltooid. Alle UBO's van jouw club ontvangen een brief ter bevestiging dat zij zijn opgenomen in het UBO-register.

Hoe werkt de inschrijving?
Dit kan heel gemakkelijk online bij de Kamer van Koophandel. Het enige dat moet worden aangeleverd is een kleurenkopie van het geldig identiteitsbewijs van de clubbestuurders. De foto mag onherkenbaar gemaakt zijn. Degenen die namens de sportvereniging wijzigingen in het Handelsregister mogen doorgeven, zijn tekenbevoegd voor de UBO-opgave. Dit zijn bijvoorbeeld alle bestuurders. Via deze link kan je de opgave doen. Zorg dat de aanvrager zijn DigiD bij de hand heeft. De registratie neemt ongeveer vijftien minuten in beslag.

Gevolgen niet op tijd, onjuist of onvolledig registreren
Schrijf je, nadat je een brief van de BEH hebt gekregen, de UBO’s niet binnen twee weken juist en volledig in het UBO-register in? Dan ben je als club in overtreding. Daarvoor kan je een boete of een dwangsom oplegd krijgen. Een boete is maximaal € 22.500. Voor een dwangsom geldt geen maximumbedrag.

Contact
Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met jouw accountmanager via het serviceteam: [email protected]055 505 8700. Zij helpen je graag verder!

Voor een uitgebreide FAQ verwijzen we je naar deze webpagina van de KvK.

Tot slot: zorg ervoor dat de gegevens in het UBO-register altijd up-to-date zijn. Als een clubbestuurder niet meer actief is voor de vereniging, schrijf diegene dan uit bij de KVK en het UBO-register. En registreer nieuwe bestuurders natuurlijk ook op de juiste manier.