Kansen met het Sportakkoord

Via het lokale Sportakkoord kunnen sportclubs ondersteuning krijgen. Dat kan een opleiding voor trainers zijn, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering of procesbegeleiding aan bestuursleden.

Van het lokale Sportakkoord wordt een actieplan gemaakt dat lokale partijen gezamenlijk uitvoeren. Dit betekent dat aansluiten bij het lokale Sportakkoord je als sportclub een netwerk oplevert, dat je nu, maar ook in de toekomst kan helpen bij het maken en uitvoeren van beleid. Samen sta je sterker!

Sportakkoord II
Op 1 april 2023 is Sportakkoord II van start gegaan. Sportakkoord II is het vervolg op Sportakkoord I. 

Sportakkoord II ‘sport versterkt’ is nadrukkelijk een continuering van Sportakkoord I ‘sport verenigt Nederland’. Het verstevigt de basis die in het eerste akkoord is gelegd. Er wordt meer ingezet op de intake en procesbegeleiding. Hierdoor zal de daadwerkelijke hulpvraag scherper zijn en wordt er meer maatwerk geleverd aan clubs.

Hoofdlijnen Sportakkoord II

Kort samengevat:

  • Clubondersteuning gericht op de ontwikkeling van de gehele sportclub, dit betreft procesbegeleiding en bestuurscoaching;
  • Clubkaderondersteuning gericht op de ontwikkeling van de individuele bestuurders/ondernemers, trainers-coaches, coördinatoren en beroepskrachten binnen de club.

Services
De services vanuit Sportakkoord II kan jouw club aanvragen. Specifiek voor gymclubs:

De gymnastiek assistent leider 2 opleiding kan bijna volledig vanuit het Sportakkoord worden gefinancierd. De eigen bijdrage betreft dan slechts 50,00 euro per cursist. Er zijn wel spelregels aan verbonden:

  • Het betreft de incompany trajecten. Deze gaan van start bij minimaal 12 cursisten en op basis van beschikbaarheid van docenten. Goed om dus de clubs in jouw regio te benaderen zodat je samen aan het deelnemersaantal komt en de opleiding bij jou in de buurt kan organiseren.
  • Je hebt vooraf wel goedkeuring nodig van de lokale verenigingsondersteuner. Als sportclub vraag je de incompany N2 opleiding aan via de lokale verenigingsondersteuner. Bijvoorbeeld de buurtsportcoach of beleidsmedewerker sport Weet je niet welke lokale clubondersteuner de aanvraag voor je kan indienen? Neem dan contact op met sportakkoord@nocnsf.nl of de accountmanager van de KNGU. Zij verbinden je dan met de juiste clubondersteuner binnen jouw gemeente.

Het sportakkoord biedt nog meer!
Er zijn in totaal ruim 250 services beschikbaar waar jij als club jouw voordeel mee kan doen. Thema’s als de sociaal veilige sportomgeving, ledenbinding, een duurzame sportaccommodatie, jouw club klaar voor de toekomst, presteren met communiceren, maatschappelijk verantwoord ondernemen, voorlichting sportiviteit en respect, inclusie en diversiteit en gezonde sportomgeving.

Voorbeelden voor ondersteuning voor clubs: vraagstukken rondom sociale veiligheid, vrijwilligersbeleid, ledenbinding, financiering of procesbegeleiding aan bestuursleden bij verdere ontwikkeling van de club of het nauwer samenwerken met andere (gym)sportclubs.

Voorbeelden van ondersteuning voor trainers-coaches: trainersbegeleiding op de club, diverse workshops op het gebied van sociale veiligheid.

De lokale ondersteuner in je gemeente of je accountmanager kan je adviseren welke service past bij jouw wensen. 

 

Hoe kan mijn club ondersteuning ontvangen?
Als gymclub vraag je een service aan via een lokale clubondersteuner. Een lokale clubondersteuner is bijvoorbeeld een buurtsportcoach of een beleidsmedewerker sport. Weet je niet welke lokale clubondersteuner de aanvraag voor je kan indienen? Neem dan contact op met sportakkoord@nocnsf.nl. Je wordt dan in contact gebracht met de juiste clubondersteuner. 

Bekijk hier het uitgebreide stappenplan. Ga altijd vooraf in gesprek met jouw verenigingsondersteuner want zonder goedkeuring ontvang je geen geld.

Wat is het Lokale Sportakkoord?
Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken. 

Het lokale sportakkoord bestaat uit één of meerdere van de onderstaande zes thema’s. Op sportakkoord.nl lees je meer over deze zes thema’s:

  • Inclusie en diversiteit 
  • Sociaal veilige sport 
  • Vitale sportaanbieders 
  • Vaardig in bewegen 
  • Ruimte voor sport en bewegen 
  • Maatschappelijke waarde van topsport 

Elke gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Als sportaanbieder kun je invloed hebben op de invulling van het lokale sportakkoord. Wanneer jouw plannen bijdragen aan de gestelde doelen kun je mogelijk gebruik maken van de beschikbare middelen. 


Wil je een voorbeeld zien van hoe het Lokaal Sportakkoord een aanjager kan zijn voor samenwerking en welke kansen het kan bieden? Gymsport Leiden vertelt in dit artikel uit The Connection nummer 2 van 2021 hoe dat voor hen heeft uitgepakt.

Op deze pagina van NOC*NSF lees je de veelgestelde vragen over het Sportakkoord.