Kansen met het Sportakkoord

Als gymclub heb je te maken met uitdagingen. Hoe houd je je gymclub vitaal? Hoe zorg je voor voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe speel je in op lokale veranderingen en veranderingen in de maatschappij? Iedere club heeft te maken met dit soort vragen. Het Lokaal Sportakkoord helpt om je club toekomstbestendig te houden.

Het doel van het Sportakkoord is zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Sportclubs zijn de basis van sportend Nederland en daarom spelen zij een belangrijke rol bij lokale sportakkoorden. Door als gymclub deel te nemen aan het Lokaal Sportakkoord krijg je kans om mee te praten over de lokale sport in jouw gemeente en kun je ondersteuning ontvangen.

Wat is het Lokale Sportakkoord?
In 2018 is er een Sportakkoord gesloten, waar de prioriteiten voor het Nederlandse sportbeleid voor de komende jaren in zijn vastgelegd. Het vormgeven van Lokale Sportakkoorden is een belangrijke stap in het gehele proces van het Nationaal Sportakkoord. In Lokale Sportakkoorden wordt een actieplan gemaakt om met sport iedereen binnen jouw gemeente méér te laten bewegen met méér plezier. De inhoud van dit actieplan wordt bepaald door verschillende partijen uit de gemeente, denk aan lokale sportaanbieders (sportclubs), fysiotherapeuten en maatschappelijke instanties. Gemeenten met een sportakkoord krijgen een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

In deze video van NOC*NSF wordt het Sportakkoord uitgelegd.

Vervolg met Sportakkoord II
Op 14 december 2022 is het Hoofdlijnen Sportakkoord II SPORT VERSTERKT ondertekend door het Ministerie van VWS, NOC*NSF, VNG/VSG en POS. Samen slaan zij de handen ineen om drie ambities te realiseren:

 • Het versterken van het Fundament;
 • Het vergroten van het Bereik;
 • Het meer zichtbaar maken van de Betekenis van sport.

De services van Sportakkoord II richten zich in hoofdlijnen op het volgende:

 • Clubondersteuning gericht op de ontwikkeling van de gehele sportclub, dit betreft procesbegeleiding en bestuurscoaching
 • Clubkaderondersteuning gericht op de ontwikkeling van de individuele bestuurders/ondernemers, trainers/coaches/instructeurs, officials, coördinatoren en beroepskrachten binnen de club
 • Microbudgetten gericht op sportclubs die zelf een concrete verbeterslag willen realiseren

De komende maanden staan in het teken van de uitwerking en uitvoering van dit Hoofdlijnen akkoord en het vaststellen van de servicelijst. De verwachting is dat het nieuwe Sportakkoord in zal gaan op 1 april 2023.

Deze webpagina en verwijzingen omvat de inhoud van het Sportakkoord I. Zodra Sportakkoord II definitief is, wordt de content van deze webpagina aangepast.

Hoe kan ik als vereniging aansluiten bij een Lokaal Sportakkoord?
Honderden gemeenten zijn inmiddels aan de slag met de uitvoering van Lokale Sportakkoorden. Gemeenten kunnen clubs uitnodigen om in gesprek te gaan, of clubs kunnen zelf het initiatief nemen naar de gemeente te gaan om de belangstelling kenbaar te maken. Bekijk hier het stappenplan voor sportclubs die willen aansluiten bij het Sportakkoord.

Wanneer je als club meedoet aan het Lokale Sportakkoord:

 • Krijg je mogelijkheden om in de ontwikkeling van jouw club te investeren;
 • Bepaal je mee wat het sportbeleid binnen jouw gemeente wordt;
 • Wordt jouw club onderdeel van een blijvend sportnetwerk binnen jouw gemeente.

Hoe kan mijn club ondersteuning ontvangen?

 1. Bedenk wat de grootste uitdaging is van jouw sportclub.
 2. Leg contact met de (verenigings-)ondersteuner* die bekend is bij jouw club.
 3. Ga in overleg met je (verenigings-)ondersteuner om samen te bepalen waar jouw club ondersteuning bij kan gebruiken.
 4. Vind samen met je (verenigings-)ondersteuner ondersteuning die passend is voor jouw club.
 5. De (verenigings-)ondersteuner dient via de Adviseur lokale sport de aanvraag van ondersteuning in voor jouw club.
 6. Na goedkeuring ontvangt jouw club de ondersteuning en start de realisatie van je clubambitie!

*Rondom een club zijn meerdere (verenigings-)ondersteuners werkzaam, dit verschilt per gemeente. Neem contact op met de bekende (verenigings-)ondersteuner van jouw club. Nog geen contact met één van deze ondersteuners? Neem dan contact op met de supportdesk via sportakkoord@nocnsf.nl en vraag wie de Adviseur lokale sport is van jouw gemeente.

Welke services zijn er binnen het Lokale Sportakkoord beschikbaar?
Wanneer jouw gemeente is aangesloten bij een Lokaal Sportakkoord kan jouw club gebruik maken van de services. Dit zijn trajecten die jouw club ondersteunen. Bijvoorbeeld een opleiding voor jouw trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering etc. of procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden.

Ga altijd vooraf in gesprek met jouw verenigingsondersteuner want zonder goedkeuring ontvang je geen geld.

De KNGU biedt ook een aantal services aan waar gymclubs via het Lokale Sportakkoord gebruik van kunnen maken:

Andere voorbeelden waar je aan kunt denken die kunnen passen binnen het sportakkoord zijn:

Voor meer informatie over het Sportakkoord kun je contact opnemen met jouw accountmanager via 055 – 505 87 00 of serviceteam@kngu.nl.