Kansen met het Sportakkoord

Via het lokale Sportakkoord kunnen sportclubs ondersteuning krijgen. Dat kan een opleiding voor trainers zijn, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering of procesbegeleiding aan bestuursleden.

Van het lokale Sportakkoord wordt een actieplan gemaakt dat lokale partijen gezamenlijk uitvoeren. Dit betekent dat aansluiten bij het lokale Sportakkoord je als sportclub een netwerk oplevert, dat je nu, maar ook in de toekomst kan helpen bij het maken en uitvoeren van beleid. Samen sta je sterker!

Praat mee over Sportakkoord II
Op 1 april 2023 is Sportakkoord II van start gegaan. Sportakkoord II is het vervolg op Sportakkoord I. Tot 30 juni heeft iedere gemeente de tijd om het lokale sportakkoord te vernieuwen. Voor jou als sportclub is dit dus hét juiste moment om mee te praten over de invulling van het sportbeleid binnen jouw gemeente. 

Hoofdlijnen Sportakkoord II

Sportakkoord II ‘sport versterkt’ is nadrukkelijk een continuering van Sportakkoord I ‘sport verenigt Nederland’. Het verstevigt de basis die in het eerste akkoord is gelegd. Er wordt meer ingezet op de intake en procesbegeleiding. Hierdoor zal de daadwerkelijke hulpvraag scherper zijn en wordt er meer maatwerk geleverd aan clubs.

Kort samengevat:

  • Clubondersteuning gericht op de ontwikkeling van de gehele sportclub, dit betreft procesbegeleiding en bestuurscoaching;
  • Clubkaderondersteuning gericht op de ontwikkeling van de individuele bestuurders/ondernemers, trainers-coaches, coördinatoren en beroepskrachten binnen de club.

De al bestaande services vanuit Sportakkoord I kan jouw club aanvragen. Specifiek voor gymclubs bijvoorbeeld:

Andere voorbeelden waar je aan kunt denken die kunnen passen binnen het sportakkoord:

Hoe kan mijn club ondersteuning ontvangen?
Neem contact op met de lokale verenigingsondersteuner* of jouw KNGU accountmanager. De verenigingsondersteuner helpt je verder door op zoek te gaan naar passende ondersteuningsmogelijkheden en dient hiervoor een aanvraag in bij de Adviseur lokale sport. Bekijk hier het uitgebreide stappenplan. Ga altijd vooraf in gesprek met jouw verenigingsondersteuner want zonder goedkeuring ontvang je geen geld.

Wat is het Lokale Sportakkoord?
Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken. 

Het lokale sportakkoord bestaat uit één of meerdere van de onderstaande zes thema’s. Op sportakkoord.nl lees je meer over deze zes thema’s:

  • Inclusie en diversiteit 
  • Sociaal veilige sport 
  • Vitale sportaanbieders 
  • Vaardig in bewegen 
  • Ruimte voor sport en bewegen 
  • Maatschappelijke waarde van topsport 

Elke gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Als sportaanbieder kun je invloed hebben op de invulling van het lokale sportakkoord. Wanneer jouw plannen bijdragen aan de gestelde doelen kun je mogelijk gebruik maken van de beschikbare middelen. 


Wil je een voorbeeld zien van hoe het Lokaal Sportakkoord een aanjager kan zijn voor samenwerking en welke kansen het kan bieden? Gymsport Leiden vertelt in dit artikel uit The Connection nummer 2 van 2021 hoe dat voor hen heeft uitgepakt.

Op deze pagina van NOC*NSF lees je de veelgestelde vragen over het Sportakkoord.