Kansen met het Sportakkoord

Via het lokale Sportakkoord kunnen sportclubs ondersteuning krijgen. Dat kan een opleiding voor trainers zijn, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering of procesbegeleiding aan bestuursleden.

Van het lokale Sportakkoord wordt een actieplan gemaakt dat lokale partijen gezamenlijk uitvoeren. Dit betekent dat aansluiten bij het lokale Sportakkoord je als sportclub een netwerk oplevert, dat je nu, maar ook in de toekomst kan helpen bij het maken en uitvoeren van beleid. Samen sta je sterker!

Sportakkoord II
Op 1 april 2023 is Sportakkoord II van start gegaan. Sportakkoord II is het vervolg op Sportakkoord I. 

Sportakkoord II ‘sport versterkt’ is nadrukkelijk een continuering van Sportakkoord I ‘sport verenigt Nederland’. Het verstevigt de basis die in het eerste akkoord is gelegd. Er wordt meer ingezet op de intake en procesbegeleiding. Hierdoor zal de daadwerkelijke hulpvraag scherper zijn en wordt er meer maatwerk geleverd aan clubs.

Hoofdlijnen Sportakkoord II

Kort samengevat:

  • Clubondersteuning gericht op de ontwikkeling van de gehele sportclub, dit betreft procesbegeleiding en bestuurscoaching;
  • Clubkaderondersteuning gericht op de ontwikkeling van de individuele bestuurders/ondernemers, trainers-coaches, coördinatoren en beroepskrachten binnen de club.

Services 
De services vanuit Sportakkoord II kan jouw club aanvragen. Specifiek voor gymclubs: 

De gymnastiek assistent leider 2 opleiding kan bijna volledig vanuit het Sportakkoord worden gefinancierd. De eigen bijdrage betreft dan slechts 50,00 euro per cursist. Er zijn wel spelregels aan verbonden: 

  • Het betreft de incompany trajecten. Deze gaan van start bij minimaal 12 cursisten en op basis van beschikbaarheid van docenten. Goed om dus de clubs in jouw regio te benaderen zodat je samen aan het deelnemersaantal komt en de opleiding bij jou in de buurt kan organiseren. 
  • Je hebt vooraf wel goedkeuring nodig van de lokale verenigingsondersteuner. Als sportclub vraag je de incompany N2 opleiding aan via de lokale verenigingsondersteuner. Bijvoorbeeld de buurtsportcoach of beleidsmedewerker sport Weet je niet welke lokale clubondersteuner de aanvraag voor je kan indienen? Neem dan contact op met [email protected] of de accountmanager van de KNGU. Zij verbinden je dan met de juiste clubondersteuner binnen jouw gemeente.