BHV

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een bhv’er hoe hij of zij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe eerste hulp te verlenen bij een ongeval.

Medewerker in dienst
Heb je als club minimaal één medewerker in dienst, dan ben je wettelijk verplicht voor bedrijfshulpverlening (BHV) te zorgen. Iedere sportclub die personeel in dienst heeft (trainer, schoonmaker, kantinemedewerker) valt onder de Arbowet en moet er dus voor zorgen dat er voldoende BHV aanwezig is.

Geen medewerker in dienst
Heb je als sportclub geen medewerker in dienst en wordt alles binnen de club gedaan door betaalde vrijwilligers die onder de maximale vergoeding blijven voor de belastingplicht, dan ben je niet verplicht BHV’ers aanwezig te hebben.

BHV-plicht in overeenkomst
In sommige gevallen worden sportverenigingen die alleen met vrijwilligers werken, niet alleen aangeraden, maar ook verplicht BHV’ers aanwezig te hebben. Bijvoorbeeld als dit met een derde partij overeengekomen wordt (in een overeenkomst staat).

Huur je als club bijvoorbeeld een zaal? Dan kan het zijn dat de verhuurder van deze accommodatie in de huurovereenkomst de voorwaarde stelt dat tijdens de sportbeoefening en ondersteuning daarvan BHV’ers aanwezig zijn. Is dat het geval, dan ben je als sportclub verplicht je hieraan te houden, ook al heb je alleen maar vrijwilligers en geen personeel in dienst.

Algemene zorgplicht
Wel geldt voor jouw sportclub (net als voor iedere organisatie) de algemene zorgplicht. Die houdt in dat de omstandigheden op de sportclub dusdanig dienen te zijn dat zij de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zowel leden als vrijwilligers waarborgen. Denk hierbij aan voldoende voorlichting, onderricht en persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle vrijwilligers.

Handboek Wet- en Regelgeving
Wil je meer weten over BHV-plicht? Lees verder in het Handboek Wet- en Regelgeving van NOC*NSF.