Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Wat is de Sport RI&E ?

Een sportclub of sportorganisatie die in totaal voor minimaal veertig uur per week betaalde krachten in dienst heeft is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Met de RI&E wordt aan de hand van risico’s binnen de sportorganisatie of club een plan van aanpak opgesteld om deze risico’s te minimaliseren. Sportclubs kunnen hierbij gebruikmaken van de Sport RI&E van de WOS (werkgevers in de sport). 

Hoewel een sportclub met enkel vrijwilligers of met betaalde krachten voor minder dan veertig uur per week niet RI&E-plichtig is, doet ook die sportclub er goed aan een RI&E uit te voeren, omdat het bestuur van zo’n club ook aansprakelijk kan worden gesteld voor schade door ziekte of een ongeval. Daarnaast is het hebben van een actuele RI&E vaak verplicht gesteld in de polisvoorwaarden van een aansprakelijkheidsverzekering. Doordat bestuurders van sportclubs dit niet altijd weten, kunnen er problemen ontstaan. 

Het toepassen van de Sport RI&E leidt tot een plan van aanpak aan de hand waarvan de risico’s, die in een sportorganisatie bestaan, kunnen worden aangepakt. Bij de uitwerking van het plan van aanpak kan een ander handig instrument, de handleiding Arbo, worden gebruikt. 

Op de website van onze partner Werkgevers in de Sport (WOS) lees je meer over de RI&E, vind je actuele informatie, een plan van aanpak en een uitgebreide FAQ.