Verenigingsstatuten

Voorbeeld statuten
De KNGU heeft een model Verenigingsstatuten en een model Huishoudelijk Reglement ontworpen, inclusief een toelichting. Deze toelichting is toegevoegd aan de Verenigingsstatuten.

Aanpassing bestaande statuten
Aan statuten is geen termijn verbonden. Een aanpassing van de statuten is alleen nodig als: 
1. de algemene ledenvergadering (op voorstel van het bestuur) besluit tot een aanpassing. 
2. de vereniging zodanig wijzigt, dat de regelgeving niet meer overeenkomstig de werkwijze is. 

Na iedere wijziging van de statuten moet een notaris een nieuwe akte opstellen. Hier zijn kosten aan verbonden. Voor u de statuten aan de notaris voorlegt, adviseren wij u om deze eerst door de KNGU te laten controleren. 

Contact:
Stuur een mail naar serviceteam@kngu.nl