Statuten en fuseren

Voorbeeld verenigingsstatuten inclusief toelichting
Aan statuten is geen termijn verbonden. Een aanpassing van de statuten is alleen nodig als:

  • De algemene ledenvergadering (op voorstel van het bestuur) besluit tot een aanpassing;
  • De vereniging zodanig wijzigt, dat de regelgeving niet meer overeenkomstig de werkwijze is;
  • Er een wetswijziging plaatsvindt of een nieuwe wet wordt ingevoerd zoals de WBTR.

Stichting Vereniging en Recht
Via Stichting Vereniging en Recht kan je een notaris inschakelen zodat de statuten van jouw club worden vastgelegd. De notaris van Stichting Vereniging en Recht rekent (prijs 2024) € 485,- exclusief btw en 4,9% kantoorkosten voor de notariële akte en bijkomende werkzaamheden voor de statutenwijziging. Van dit gereduceerde tarief kan jouw club gebruik maken als de club zich aansluit bij de stichting. De kosten bedragen € 105,- exclusief btw per jaar.

Hier lees je voor de jaarbijdrage kunt verwachten van Stichting Vereniging en Recht. Doe er je voordeel mee!

Voorbeeld huishoudelijk reglement
Ga je, als club, jouw statuten bijvoorbeeld vanwege de WBTR aanpassen, gebruik dan de modelstatuten en het huishoudelijk reglement. Deze zijn al aangepast volgens de nieuwe WBTR, aangevuld met een gedeelte over ‘digitaal/elektronisch stemmen’. Stuur vervolgens je concept statuten naar het [email protected], zodat onze adviseur deze kan toetsen aan de regelgeving van de KNGU en eventuele aanbevelingen kan doen. Deze service is kosteloos als je aangesloten bent als club bij de KNGU.

Toelichting lidmaatschap KNGU
Hoe is het juridisch geregeld met onder ander het lidmaatschap en het betalen van contributie. Wat zijn de rechten en plichten, je leest het in dit document.

Checklist fuseren
In deze checklist lees je welke stappen je moet doorlopen voor een fusietraject. Het fusietraject bestaat uit de volgende fases:

  1. Verkenningsfase
  2. Voorbereidingsfase
  3. Voorlopige goedkeuring
  4. Definitief besluit
  5. Realisatie

In het magazine The Connection nummer 2 van 2021 is een artikel gedeeld over wat er juridisch allemaal komt kijken bij een fusie. Het artikel lees je hier.

Fusiedocument
Dit is een document met belangrijke aandachtspunten en schema's die je kan gebruiken wanneer jouw club wil gaan fuseren met een andere club. Is de fusie definitief? Stuur dan dit document ingevuld naar het serviceteam.