Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). 

Algemeen 
Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de webpagina’s van deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. In deze disclaimer wordt verstaan onder: 

a. de eigenaar: de eigenaar van de website; 
b. gebruik(en): alle denkbare handelingen; 
c. u: de gebruiker (bezoeker) van de website; 
d. de content: alle in de website aanwezige inhoud; 

Privacyverklaring 
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen, kaarten te bestellen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Bekijk voor meer informatie de privacyverklaring.

Deze website houdt door middel van cookies het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Bekijk voor meer informatie of het wijzigen van je cookievoorkeuren de cookieverklaring.

Uitsluiting van aansprakelijkheid 
De KNGU streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. KNGU aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. 

De KNGU streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. 

De KNGU is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie. 

De KNGU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen deze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. KNGU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen. 

Beschikbaarheid 
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 
Het auteursrecht op deze website berust bij de KNGU of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de KNGU. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de KNGU.. 

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.