Bondsraad

De bondsraad zorgt ervoor dat het bondsbestuur opereert op basis van heldere, door de leden gedragen, beleidskeuzes. Dit krijgt gestalte in de jaarlijkse strategische cyclus, waarbij de bondsraad verantwoordelijk is voor:

  • goedkeuring van het strategisch plan
  • toezicht op de jaarlijkse doelrealisatie
  • toezicht op het jaarverslag met de jaarrekening

De stukken van de strategische cyclus en een toelichting op het bestuursmodel vind je op deze pagina.

We streven naar een balans tussen continuïteit en vernieuwing. Daarom is een rooster van aftreden ingesteld, waarbij elke twee jaar een bondsraadverkiezing plaatsvindt voor 5 tot 6 leden uit onze achterban.

Lees het verslag van de Kiescommissie hoe de nieuwe bondsraad in 2019 tot stand is gekomen.

Bondsraadsleden

Arthur Haasbroek

Aandachtsgebied: Trainers en Coaches
Achtergrond: Voorzitter Gymsport Leiden

“In mijn nieuwe rol als bondsraadslid wil ik graag mijn ervaring inzetten in de Klantgroep Trainers en Coaches. Als oud trainer/coach in verschillende sporten en meerdere disciplines binnen de KNGU heb ik feeling met de werkvloer. Ook de dilemma’s bij het stellen van ambities en het daarop sturen ken ik vanuit mijn rol als voorzitter van een grote sportclub (Gymsport Leiden). Met de combinatie van deze kennis kan ik op een coöperatieve wijze invulling geven aan het samenspel met het Bondsbestuur en de directie van de KNGU. Het bewaken van een verantwoord pedagogisch sportklimaat zal hierbij centraal staan.”

Arthur Haasbroek

Bianca Mulder

Aandachtsgebied: Trainers en Coaches
Achtergrond: Trainer, Train de trainer en adviseur van het bestuur van VG Dynamiek in Vlaardingen

"Als jong meisje ben ik gaan turnen en ik heb de sport nooit meer losgelaten. Vanuit mijn passie draag ik er graag aan bij om de gymsport naar een hoger niveau te tillen. Dit kan niet alleen vanuit de verenigingen. Ik zie hierin een rol voor de KNGU en wil daar graag onderdeel van uit maken. Ik wil mijn steentje bijdragen aan een goed en veilig gymsportklimaat voor iedereen."

Bianca Mulder

Daphne Veldman

Aandachtsgebied: Clubbestuurders
Achtergrond: Verenigingsmanager bij CSV Kracht & Vriendschap Groningen (Turnstad Groningen). 

"Al van jongs af aan turn ik én dat doe ik nu nog steeds 1x in de week. In het dagelijks leven werk ik veel op grote muziekevenementen en probeer ik een bijdrage te leveren aan het verhogen van de sportparticipatie van kinderen in het speciaal onderwijs. Al jaren zet ik mij in voor de Groningse gymnastische sporten, eerst als bestuurslid en nu als verenigingsmanager. De bond heb ik altijd gezien als een verbindende factor. Toch ervaart niet elk bestuur dat zo. Mede daarom ben ik trots nu zitting te hebben in de Bondsraad en daarmee ook dit geluid aandacht te geven."

Daphne Veldman

Johan Postema

Aandachtsgebied Financiën en Informatisering/IT
Achtergrond: Sinds 2011 lid van de Bondsraad waar ik mij vooral bezig houd met de financiën, de marketing en het algemene beleid. Verder ben ik lid TC-Dames in Drenthe, jurycoördinator, hoofdjury en jurylid bij GTV-Emmen. 

"Als economisch generalist ben ik meermaals vanuit het Bondsbestuur en bondsapparaat benaderd om mee te denken met de verdere strategische ontwikkeling van de KNGU, waarbij het financieel gezond houden van de bond voorop staat. Ik doe dit vanuit de liefde voor de turnsport in het algemeen en de breedtesport in het bijzonder. Ik wil dan ook graag mijn laatste zittingsperiode gebruiken om de KNGU zich te laten door ontwikkelen richting een gezonde en richtinggevende sportbond.”

Johan Postema

Leo Cuijpers

Aandachtsgebied Financiën en Informatisering/IT
Achtergrond: Voorzitter KDO Deurne 

"Het is belangrijk dat er met kritische ogen meegekeken wordt. Ik wil namens de clubs mijn bijdrage hierin leveren en mijn kennis inzetten zodat de beste besluiten worden genomen. Door de veranderingen in de maatschappij is het belangrijk om in de toekomst relevant te blijven. We moeten clubs hierbij nog beter ondersteunen en helpen, immers de clubs vormen de basis van de gymnastiek en turnsport, de basis van de KNGU."

Leo Cuijpers v2

Leonie Verwer

Aandachtsgebied Marketing en Communicatie
Achtergrond: Oud-turnster, jurylid en voormalig columnist magazine The Connection

“Al op jonge leeftijd heeft de turnsport mij gegrepen. Tijdens mijn jeugd heb ik zelf veel actieve uren in de turnhal doorgebracht maar ook tijdens de Olympische Spelen zat ik standaard aan de buis gekluisterd. Wat een geweldige (kijk)sport! Na een periode als wedstrijdturnster ben ik de rol van jurylid gaan vervullen om mijn steentje bij te dragen aan de sport. De afgelopen 4 jaar heb ik de leden van de KNGU mogen voorzien van leeswerk in de vorm van een column in het magazine van de bond. Vanaf heden zal ik een actieve rol vervullen in de Bondsraad. Als oud-turnster en marketingprofessional bij bol.com zet ik graag mijn kennis en expertise in om de gymsport naar een hoger niveau te brengen. Zelf heb ik mijn turnpakje inmiddels omgeruild voor een triatlon-tenue. Zwemmen, racefietsen en hardlopen doe ik graag in Amsterdam en omstreken.”

Leonie Verwer

Loek Heinsman

Aandachtsgebied Clubbestuurders
Achtergrond: Voorzitter Sport Balans Culemborg en de Stichting Turnen Culemborg en bondsraadlid sinds 2015 

"Ik heb mij de afgelopen 4 jaar ingezet om een kwaliteitsslag te maken en transparantie te bewerkstelligen. Een van de taken die ik heb opgepakt, is het lidmaatschap en voorzitterschap van de Governance werkgroep. Resultaat: een nieuwe vorm van verkiezingen voor een kleine en slagvaardige Bondsraad. Het werk is nog niet klaar! Samenwerken aan een moderne bond vóór leden en dóór leden."

Loek Heinsman

Paula van de Wijngaart

Achtergrond: Voorzitter van Gymnastiekvereniging OBQ te Leeuwarden, voormalig jurylid (landelijk en topsport) en oud-voorzitter van District Zuid-Holland

"Al 8 jaar zet ik mij in de Bondsraad in voor de KNGU. De gymsport is mijn passie. Ik mag mij nog één termijn inzetten en maak héél graag de klus af! Zorgen dat iedereen van jong tot oud actief kan zijn in onze fantastische sport is het doel. Meedenken en bijsturen als het nodig is, zodat de achterban, sporters, fans en clubbesturen de dienstverlening krijgen die ze graag willen."

Paula van de Wijngaart

Remco Korzeniewski

Aandachtsgebied Sporters en Ouders  
Achtergrond: Voorzitter van Oliveo Gymnastiek in Pijnacker, vader van 2 turnende dochters, jurylid Turnen Dames en zelf actief (conditiegym)

 "Het is niet realistisch om als bondsraadlid de wereld te willen veranderen en daarnaast niemand weet hoe de toekomst er uit gaat zien, maar door verbinding en een positief kritische instelling zie ik de mogelijkheid bij te dragen aan de ingeslagen of in te slagen weg. Vooruit kijken blijft belangrijk maar niet zonder oog te verliezen voor het heden en de realiteit."

Remco Korzeniewski

Vivianne Zeestraten

Aandachtsgebied Algemene coördinatie
Achtergrond: Lid van de Raad van Advies van de Vereniging Sport Utrecht (2016-2018). Oprichter/voorzitter van Gym&Move, bestuurslid technische zaken en interim-voorzitter van Turn4u (2007-2017).

"Ik ben ouder van een enthousiaste turnster en geniet van alle mooie sportmomenten live en op tv. Na mooie jaren als verenigingsbestuurder wil ik graag in een andere rol mijn bijdrage leveren aan de vernieuwing van de gymsport. Mijn motto: sport verbindt, sport is plezier, sport daagt uit! Zo wil ik mij graag inzetten als ambassadeur en toezichthouder. Als bondsraadslid wil ik actief meehelpen vorm te geven aan de verdere ontwikkeling van de gymsport, waardoor sporters blijvend kunnen genieten van hun sport, nu en in de toekomst."

Vivianne Zeestraten

Vergadering 17-6-2021

Vergadering 12-5-2021

Archief