Huishoudelijk reglement

Op 11 december 2014 heeft de Bondsraad aan het Bondsbestuur gevraagd het huishoudelijk reglement te actualiseren. Het Bondsbestuur heeft deze opdracht gedelegeerd aan de statutencommissie. De eerste versie van dit geactualiseerde huishoudelijke reglement is op 13 april 2019 door de Bondsraad goedgekeurd. 

Zo is er een nieuw hoofdstuk 8 Sportrechtspraak opgenomen, waarin een verwijzing is opgenomen naar de geldende reglementen van het Internationaal Sportrecht (ISR). Hoofdstuk 2 en 4 zijn nieuw en zijn ontstaan uit artikelen uit het oude hoofdstuk 1. Hoofdstuk 10 is ontstaan door een splitsing van het oude hoofdstuk 3. Hoofdstuk 10 is gericht op (fun)activiteiten en evenementen. Hoofdstuk 11 is eveneens nieuw met algemene regels die betrekking hebben op topsport.

Onderstaand kun je de hoofdstukken van het huishoudelijk reglement downloaden. Het reglement atletencommissie is komen te vervallen. De inhoud is overgenomen in het nieuwe hoofdstuk 2 van het huishoudelijk reglement. Alle hoofdstukken van het huishoudelijk reglement beginnen met doel, afkortingen en begripsbepalingen. Afkortingen en begripsbepalingen die in meerdere hoofdstukken voorkomen, staan omschreven in hoofdstuk 1.

Dit vernieuwde huishoudelijk reglement is op 13 april 2019 in werking getreden en is geldend voor het wedstrijdseizoen 2019/2020. Het komende jaar wordt het huishoudelijk reglement nog verder doorontwikkeld en vereenvoudigd waar nodig en kan.

Heb je vragen en of opmerkingen over het huishoudelijk reglement? Neem dan contact op met de statutencommissie.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Organisatie

Hoofdstuk 3 Wedstrijden

Hoofdstuk 4 Leden en sporters

Hoofdstuk 5 Licenties

Hoofdstuk 6 Sponsoring en reclame

Hoofdstuk 7 Gedragsregels en gedragscodes

Hoofdstuk 8 Sportrechtspraak

Hoofdstuk 9 Klachtenregeling 

Hoofdstuk 10 Activiteiten en evenementen

Hoofdstuk 11 Topsport en selecties