Huishoudelijk reglement

Op 23 april 2020 heeft de bondsraad van de KNGU het doorontwikkelde huishoudelijke reglement van de KNGU goedgekeurd. Dit huishoudelijk reglement is geldig vanaf het wedstrijdseizoen 2020/2021. Het bondsbureau heeft toen in samenwerking met de voormalige statutencommissieStichting voor vereniging en rechthet ISR (Instituut Sportrechtspraak), de Dopingautoriteit en hoogleraar sport en recht Marjan Olfers het huishoudelijk reglement in 2019 en 2020 opgeschoond en doorontwikkeld.

Op 31 oktober 2020 heeft de bondsraad een wijziging in hoofdstuk 2 goedgekeurd: de zittingstermijnen van het bondsbestuur is aangepast naar maximum 3x3 jaar.

Op 12 mei 2021 heeft de bondsraad wijzigingen in hoofdstuk 2, 3, 4 en 9 goedgekeurd.

De wijzigingen:

-De volgende artikelen zijn gewijzigd in hoofdstuk 3: 3.1.02, 3.3.02, 3.3.03, 3.3.04, 3.3.05
- In hoofdstuk 4 is een belangrijke aanvulling gedaan op de onderscheidingsvormen van de KNGU. Er is besloten een nieuwe(topsport-)onderscheidingtoe te voegen, die bedoeld is voor topsporters dieeen WK en/of EK-medaille hebben behaald of hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. WK-kampioenen entopsporters die een medaille hebben gehaald op de Olympische Spelen kunnen erelid worden (artikel 4.5.03 en een wijziging in artikel 4.5.02). Deze aanvulling maakt tevens dat een toevoeging is gedaan in hoofdstuk 2, artikel 2.2.02, lid 8.  Daarnaast zijn er wijzigingen aangebracht in artikel 4.1.04 lid 4, 8, 9 en 10.  
- In hoofdstuk 9 zijn de volgende artikelen gewijzigd
: 9.0.02, 9.1.01, 9.1.02, 9.1.03, 9.1.05, 9.1.07, 9.1.08, 9.1.09, 9.1.11, 9.1.12. 

Heb je vragen en of opmerkingen over het huishoudelijk reglement? Neem dan contact op met de KNGU-contactpersoon.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Organisatie

Hoofdstuk 3 Wedstrijden

Hoofdstuk 4 Leden en sporters

Hoofdstuk 5 Licenties

Hoofdstuk 6 Sponsoring en reclame

Hoofdstuk 7 Gedragsregels

Hoofdstuk 8 Topsport en selecties

Hoofdstuk 9 Klachtenregeling

Hoofdstuk 10 Activiteiten en evenementen

Reglementen KNGU:
De KNGU reglementen bestaan uit: statuten, het huishoudelijk reglement, technische reglementen, het Bestuursreglement Gedragscode en Integriteit, directiestatuut, en financieel statuut. Primair en leidend zijn de statuten van de KNGU. Het huishoudelijk reglement is volgend aan de statuten en is bepalend voor de technisch reglementen van elke discipline.