Huishoudelijk reglement

Het Bondsbureau heeft i.s.m. de huidige statutencommissieStichting voor vereniging en rechthet ISR (Instituut Sportrechtspraak), de Dopingautoriteit en hoogleraar sport en recht Marjan Olfers het huishoudelijk reglement (HR) opgeschoond en doorontwikkeld.

Op 23 april 2020 heeft de Bondsraad van de KNGU het doorontwikkelde HR van de KNGU goedgekeurd. Dit HR is geldig vanaf het wedstrijdseizoen 2020/2021.  

Belangrijkste wijzigingen:  

De HR-hoofdstukken zijn vereenvoudigd en opgeschoond (qua regels) waar kon. Bepalingen zonder toegevoegde waarde zijn verwijderd. Hoofdstuk 8 ‘Sportrechtspraak’ is komen te vervallen. De binding met het ISR is geregeld in de statuten. Gedragsregels, o.a. conform reglementen van het ISR, zijn opgenomen in Hoofdstuk 7.  Ook is in dit hoofdstuk het nieuwe CMSS-artikel (gebruik case management systeem sport), dat op 11 december 2019 door de Bondraad is goedgekeurd, toegevoegd. Er is een artikel (7.2.01.) opgenomen gericht op integer gedrag in relatie tot het bekleden van een positie en een het verkrijgen/intrekken van (nominaties voor) (bonds)onderscheiding(en), waarin ook is opgenomen dat ieder lid/vrijwilliger een VOG dient aan te vragen. Hoofdstuk 11 ‘Topsport en selecties’ is Hoofdstuk 8 geworden.  
Daarnaast is de statutencommissie als commissie verwijderd uit hoofdstuk 2; dit jaar wordt de commissie omgevormd tot een pool van experts die ingezet wordt voor advies een ondersteuning bij de KNGU-reglementen (op basis van beschikbaarheid en kennis). 

Heb je vragen en of opmerkingen over het huishoudelijk reglement? Neem dan contact op met de KNGU-contactpersoon van de huidige statutencommissie.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Organisatie

Hoofdstuk 3 Wedstrijden

Hoofdstuk 4 Leden en sporters

Hoofdstuk 5 Licenties

Hoofdstuk 6 Sponsoring en reclame

Hoofdstuk 7 Gedragsregels

Hoofdstuk 8 Topsport en selecties

Hoofdstuk 9 Klachtenregeling

Hoofdstuk 10 Activiteiten en evenementen