Huishoudelijk reglement

Op 12 mei 2022 heeft de bondsraad wijzigingen in de hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 7, 8 en 10 van het huishoudelijk reglement van de KNGU goedgekeurd. De track- en traceversies zijn bij de stukken van de bondsraadsvergadering van 12 mei te vinden. De definitieve versies staan hieronder.

Naast verbeteringen en tekstuele aanpassingen, zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

  • In artikel 2.1.09 is een lid 5 toegevoegd t.b.v. een volgende bondsraadsverkiezing: wanneer er evenveel of minder kandidaten zijn dan waarvoor vacatures zijn, dan is er geen bondsraadsverkiezing nodig en is de kiescommissie bevoegd om de kandidaten te plaatsen. Dit n.a.v. de verkiezingen in 2021 waar we precies genoeg kandidaten hadden. Artikel 2.1.10, lid 6, ziet vervolgens toe op het besluit van /benoeming door de bondsraad t.a.v. de geplaatste kandidaten door de kiescommissie (zonder bondsraadsverkiezing).
  • De zittingstermijnen van de bondscommissies (atleten- en toetsingscommissie) zijn aangepast naar 3x3 jaar, gelijk aan bondsraad en bestuur en conform de code goed sportbestuur.
  • Artikel 2.3.01, lid 8 en 2.4.01 lid 5 toegevoegd.
  • Het kandidaat buitengewoon lid is toegevoegd in H4.
  • Artikel 4.4.02 is bij de aanpassing van het HR in 2019 naar 2020 van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 4 verplaatst. Er is toen onbedoeld, onbewust en foutief tekst veranderd in die overplaatsing. De wijze van contributie-inning is namelijk nooit veranderd. De werkwijze is altijd conform het document "regelgeving en kosten lidmaatschap" geweest.
  • Het bestuur vindt dat een beschuldigde na een tuchtrechtelijke of strafrechtelijke veroordeling sowieso niet meer actief mag zijn voor KNGU-activiteiten. Dat is extra verduidelijkt in het HR, waardoor dit nu een beleidsbepaling is geworden (artikel 7.2.01), die uitgevoerd kan worden door de directeur conform het directiestatuut.
  • Daarnaast is toegevoegd dat een schikking ook als een tuchtrechtelijke veroordeling wordt gezien. Dat is nu soms niet altijd duidelijk voor de beklaagde. En omdat een schikking(svoorstel) ook als tuchtrechtelijke veroordeling wordt gezien, betekent dat iemand na het accepteren van een schikkingsvoorstel ook niet meer actief mag zijn voor de KNGU.

Heb je vragen en/of opmerkingen over het huishoudelijk reglement? Neem dan contact op via [email protected].

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Organisatie

Hoofdstuk 3 Wedstrijden

Hoofdstuk 4 Leden en sporters

Hoofdstuk 5 Licenties

Hoofdstuk 6 Sponsoring en reclame

Hoofdstuk 7 Gedragsregels

Hoofdstuk 8 Topsport en selecties

Hoofdstuk 9 Klachtenregeling

Hoofdstuk 10 Activiteiten en evenementen

Reglementen KNGU:
De KNGU-reglementen bestaan uit: statuten, het huishoudelijk reglement, technische reglementen, het Bestuursreglement Gedragscode en Integriteit, directiestatuut, en financieel statuut. Primair en leidend zijn de statuten van de KNGU. Het huishoudelijk reglement is volgend aan de statuten en is bepalend voor de technisch reglementen van elke discipline.