Het pedagogisch A-B-C

Het pedagogisch A-B-C is ontwikkeld om het omgaan met kinderen binnen de gymsport concreter te maken. Om ervoor te zorgen dat kinderen met plezier blijven sporten, en zich verder willen en kunnen ontwikkelen is het belangrijk om als volwassenen pedagogisch verantwoord te handelen, waar het pedagogisch A-B-C handvatten voor biedt.

Dit pedagogisch handelen vormt de basis binnen elke afdeling van de KNGU, en binnen elke discipline van de gymsport en op elk niveau.

Hoe dit handelen eruit ziet voor elke doelgroep binnen de gymsport (oa trainer-coaches, ouders, clubbestuurders, juryleden en vrijwilligers) is of wordt in de nabije toekomst uitgewerkt. Vanwege de grote directe invloed van trainer-coaches op het sportende kind is er voor gekozen om deze doelgroep als eerste aan bod te laten komen.

Deze visie is grafisch vormgegeven in een poster met uitleg en een filmpje om trainer-coaches te inspireren en aan te zetten tot pedagogisch handelen.

Met als uiteindelijk doel; om gezamenlijk verder te werken aan een sportklimaat waarbinnen kinderen met heel veel plezier hun sport beoefenen.

Visie document

Infographic trainer-coach