ISR

Wat jij als clubbestuurder moet weten over het Instituut Sport Rechtspraak (ISR)
Sinds de uitzending van BOOS is heel Nederland wakker geschud: (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is overal en een (groot) maatschappelijk probleem. Je opent in de ochtend je nieuwsapp of slaat de krant open en je leest dat er ‘weer een extern bureau’ onderzoek doet naar (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen een bedrijf, instelling of politieke partij. Onderzoeksbureau Verinorm heeft dat voor de KNGU gedaan en we zijn volop bezig met de opvolging van de aanbevelingen.  

Hoe zit het met individuele meldingen/incidenten?
De sport en dus ook de KNGU kan tuchtrechtelijk onderzoek laten doen naar individuele misstanden in de sport. Voor de KNGU is dit – de invulling van het tuchtrecht - belegd bij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Wij zijn statutair aan het ISR verbonden, dat betekent dat alle leden van de KNGU gehouden zijn aan het algemeen tuchtrechtreglement en het reglement seksuele intimidatie van het ISR. Zij doen aan onafhankelijke waarheidsvinding en onderzoeken meldingen en beoordelen deze op basis van het tuchtrecht. Dus: het ISR doet voor de KNGU onafhankelijk en objectief tuchtrechtelijk onderzoek naar meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sport.  

Wanneer kom jij als clubbestuurder in aanraking met het ISR en wat moet je dan doen?
Er zijn twee momenten dat jij als clubbestuurder gegarandeerd met het ISR te maken krijgt:  

  1. Als er bij jou als bestuurder een melding binnenkomt van (vermoeden van) seksuele intimidatie;
  2. Als er een tuchtrechtelijke uitspraak cq. straf ligt van het ISR over iemand die bij jou op de club actief is.  
     

1. Je krijgt een melding van seksuele intimidatie
Als clubbestuurder heb je een meldingsplicht als je te maken krijgt met (vermoeden van) seksuele intimidatie – van leden - op de club. Direct of indirect bijvoorbeeld via de vertrouwencontactpersoon van de club. Je kan contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen van de bond. Zij helpen je verder met wat er op allemaal op je afkomt als bestuurder. In het geval van (vermoeden van) seksuele intimidatie ben je verplicht dit te melden bij het ISR. Het kan ook zijn dat je dit liever via de vertrouwenscontactpersonen van de bond wilt laten lopen.

De aanklager van het ISR gaat de melding dan verder onderzoeken en beoordeelt de melding. Dat kan leiden tot seponering, schikking of een aangifte bij de tuchtcommissie. De tuchtcommissie bepaalt in dit laatste geval wat de straf is van de desbetreffende beschuldigde. Ook bij een schikking kan er sprake zijn van een straf. De KNGU is op de hoogte dat er een onderzoek plaatsvindt en van het uiteindelijke resultaat van de procedure. De KNGU wordt normaal gesproken door het ISR niet op de hoogte gehouden van de inhoud van het onderzoek. De KNGU informeert de club uiteindelijk over de uitspraak cq. straf. De club is – naast de beschuldigde zelf - verantwoordelijk voor het handhaven van de straf van de desbetreffende beschuldigde.   

Overigens kan je als club(bestuurder) ook melding doen bij het ISR bij andere incidenten (dan seksuele intimidatie) / (bij meldingen van) grensoverschrijdend gedrag op de club. Maar hier geldt geen meldingsplicht voor.  

2. Er is een uitspraak gedaan over iemand bij jou op de club
Het kan ook zijn dat je ‘zomaar’ door de KNGU op de hoogte wordt gesteld van de tuchtrechtelijke uitspraak cq. straf van iemand die werkzaam is (al dan niet betaald of als vrijwilliger) op je club. Heel gek, want je wist helemaal niet dat er een onderzoek liep!  

Dat klopt. Vaak doet het ISR onderzoek zonder dat het bestuur van de club door de KNGU of de beklaagde wordt geïnformeerd. Dit doen ze zodat het ISR in alle rust de melding(en) kan onderzoeken en er geen onrust ontstaat (op de club) wat het onderzoek zou kunnen beïnvloeden of belemmeren. Dit is in het belang van de melders en beklaagden. Ook de beklaagde weet vaak in het beginstadium niet dat er een onderzoek naar hem/haar loopt. Op een bepaald moment wordt de beklaagde op de hoogte gesteld en gehoord door de onderzoekscommissie van het ISR.  

Als clubbestuurder word je in kennis gesteld over de uitspraak cq. straf via een brief van de KNGU (ondertekend door de directeur). In die brief wordt aangegeven dat een vertrouwenscontactpersoon van de KNGU contact gaat opnemen met de club, om de club verder te ondersteunen bij de opvolging van de uitspraak cq. straf en om te ondersteunen bij mogelijke acties m.b.t het veilig sportklimaat en -beleid van de club. Een straf kan bv. zijn dat iemand tijdelijk of voor altijd geschorst wordt. De club is – naast de beschuldigde zelf - verantwoordelijk voor het handhaven van de straf van de desbetreffende beschuldigde.    

Mocht je vragen hebben over de inzet van het ISR, wat je kan doen bij een melding of wil je meer informatie over het werken aan een sociaal veilige club, neem dan vooral contact op met onze vertrouwenscontactpersonen. Zij helpen je heel graag verder.