Gedragscode op de gymclub: doe het samen! 

Als clubbestuurder wil je dat iedereen met plezier naar de training komt en aan activiteiten deelneemt. Hoe zorg je dat het leuk is en blijft? Door gedragsregels of een gedragscode op te stellen en deze na te leven creëer je een veilige en prettige omgeving voor sporters, kader, vrijwilligers, ouders en alle andere betrokkenen op de gymclub.   
 
Maar hoe stel je gedragsregels op? En hoe zorg je ervoor dat iedereen binnen de club de regels weet en zich ernaar gedraagt? Hier vind je informatie en tips hoe je gedragsregels opstelt en praktisch toepast binnen jouw club.  

Gedragsregels sport  
Gelukkig zijn er al gedragsregels. Als lid van de KNGU moet je je houden aan deze regels. Deze vind je hier in het Huishoudelijk Reglement en kan je natuurlijk op je website plaatsen. 

Maar daarmee ben je er nog niet voor je eigen gymclub. Want je wilt een club waar iedereen zich verbonden mee voelt en waar iedereen dezelfde waarden uitdraagt. Je wilt afspraken maken over gedrag. Hoe doen we het hier? En dat doe je samen. Pas dan krijg je verbinding! 

Afspraken beginnen met waarden  

Afspraken maken begint met de vraag: Wat vind je als club belangrijk? Welke waarden dragen hieraan bij? Misschien heb je deze al een keer vastgesteld binnen de club. Super! Dan kun je hiermee verder aan de slag. Uiteindelijk vormt dit de basis voor de gedragsregels binnen de gymclub.   

Nog geen waarden vastgesteld? Zo doe je dit:

Samen: 
Zorg dat je alle betrokken partijen binnen de gymclub betrekt. Denk hierbij aan je medebestuursleden, sporters, technisch kader, vrijwilligers en ouders. Neemze mee in het opstellen van de waarden  

Stel met elkaar waarden vast:  
Bijvoorbeeld waarden als:    

 • Eerlijk  
 • Transparant  
 • Geduld  
 • Respect  
 • Behulpzaam  

Hier vind je een overzicht van waarden waar je aan kunt denken.  
Tip: Gebruik dit overzicht ter inspiratie en laat iedereen bijvoorbeeld een eigen top 5 maken 

 

Gedragsregels vaststellen: 
Vervolgens stel je uit deze waarden je gedragsregels vast, door en voor elke groep (zoals clubbestuurder, trainers-coaches, sporters, vrijwilligers, ouders e.a.)  

Leg onderstaande vragen voor:  

 • Waar denk je aan bij deze waarde? (Uitspreken) 
 • Welk gedrag past hierbij? (Afspreken) 

Hier komen je gedragsregels uit voort. Let op: Per waarde kunnen hier dus meerdere en verschillende regels uit voortkomen.Als bestuurder maak je afspraken onderling, maar als sporters en trainer-coaches ook. En deze zijn niet altijd hetzelfde. 

We geven hieronder een voorbeeld van de waarde Respect. Je ziet dat respect voor de één iets anders betekent dan voor de ander: 

 

Lees verder

Waarde Respect

Doelgroep Waarde Uitspreken (gedragsregel) Afspreken Aanspreken
Bestuurder Respect We luisteren naar elkaar We laten elkaar uitpraten tijdens de vergadering De voorzitter grijpt tijdig in
Trainer-coach Respect Ik behandel de sporters met respect Ik schreeuw niet tegen de sporters Ik roddel niet over sporters
Trek me aan de mouw als ik schreeuw/roddel
Sporter Respect Ik loop niet zomaar weg uit de training Ik vraag toestemming aan mijn trainer-coach om de zaal uit te gaan Als ik wegloop zonder toestemming mag iemand hier wat van zeggen
Ouders Respect Ik ben toeschouwer tijdens de training Ik bemoei me niet met de inhoud tijdens de training Spreek me aan als ik me met de inhoud bemoei

Herhaal bovenstaande stappen voor elke vastgestelde waarde van de club.  
Laat elke doelgroep de waarden uitwerken: welke gedragsregel hoort bij de waarde, wat spreken we erover af en hoe spreken we elkaar aan. 
 

Aanspreken is belangrijk:  
Hoe zorg je ervoor dat iedereen de afspraken nakomt? En hoe spreek je iemand aan die de afspraken niet nakomt? Dit vergt wel wat lef. Maar hoe meer je een ander durft aan te spreken op het niet nakomen van afspraken, hoe beter gedragsregels beklijven. Je mág en moet elkaar aanspreken op het naleven van gedragsregels. Zo houden we samen de gymsport leuk, veilig en positief! 

Is er voor je gevoel een grens overschreden en vind je het lastig hier de persoon direct op aan te spreken? Ga naar de VCP van je gymclub. Meer informatie over de VCP 

Communiceer de gedragsregels  
Zorg dat de afspraken goed vindbaar en zichtbaar zijn voor elke doelgroep Kies altijd voor een positieve benadering. Praat niet over gedrag dat je afkeurt, maar over hoe je wél met elkaar wilt omgaan. Voorkom dat het belerend overkomt wanneer je communiceert over de afspraken. Creëer op een positieve manier begrip en draagvlak voor naleving van de regels. En neem er de tijd voor! 

Op de website schrijf je over de waarden die je als club belangrijk vindt en de algemene verenigingsbrede gedragsregel(code) die daarbij hoort De gedragsregels die hieruit per doelgroep naar voren zijn gekomen kunnen daarbij ook gepubliceerd worden. 

Tips

Handige tips
Deze tips helpen om de gedragsregels eigen te maken:  

 1. Houd het eenvoudig: Maak in je doelgroep maximaal drie gedragsregels per waarde.  

 

Duidelijk voor nieuwe leden  

 1. Als je de inschrijving van een nieuw lid bevestigd, stuur dan ook de gedragsregels mee van de betreffende groep;   
 2. Bespreek de regels bij de intake van nieuwe vrijwilligers of leden. Leg ook uit waarom de vereniging deze regels heeft en geef de regels ook mee op papier, zodat ze deze thuis kunnen nalezen; 

Praktische tips 

 1. Plan een overleg met bestuur en kader en geef aan als bestuur dat je tot verenigingsbrede gedragsregels op jullie club wilt komen met behulp van een kleine commissie 
 2. Werk praktisch: stel een kleine commissie op die zich bezighoudt met gedragsregels waarin bestuurslid / trainer / ouder / sporter 
 3. Betrek ouders bij de het maken van de afspraken. Naast de sporter(s) is het ook belangrijk om met ouders afspraken te maken en hen te betrekken 
 4. Organiseer bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen een leden- of ouderavond. De regels krijgen veel aandacht tijdens deze bijeenkomst. Haal op wat mensen belangrijk vinden (spelenderwijs via bijvoorbeeld Kahoot, overleg met trainers, leden, vrijwilligers)  Laat ze met elkaar uitspreken welke gedragsregel bij de waarde hoort.  
 5. Kom tot maximaal vijf waarden voor je club en maak daar verenigingsbrede gedragsregels van die je kan publiceren. 
 6. Nu zijn de doelgroepen aan de beurt om van deze waarden max drie gedragsregels te maken. 
 7. Zorg ervoor dat trainers-coaches aan het begin van het sportseizoen de tijd nemen om met hun groep samen tot afspraken te komen. Als de trainer-coach het lastig vindt, zorg dan voor ondersteuning bij dit proces. Er is vast een ouder die hierbij kan helpen;   
 8. De trainer-coach legt de gemaakte afspraken vast en mailt deze naar de leden en/of hun ouders. De afspraken kunnen ook in de groepsapp worden gedeeld.

Duidelijk zichtbaar binnen de gymclub 
Besteed in nieuwsbrieven en op de website regelmatig aandacht aan de regels. En geef als bestuurder het goede voorbeeld!  

 1. Hang posters/borden met verenigingsbrede gedragsregels(code) op in de sportaccommodatie, in de gymzaal, in de kantine en kleedkamer. Download hier een format.   
 2. Breng de regels creatief in beeld op social media en in nieuwsbrieven. Maak bijvoorbeeld foto’s die de regels uitbeelden of laat (jeugd)leden poseren met een bord waarop hun eigen regels staan vermeld;   
 3. Maak een leuk filmpje waarin (jeugd)leden hun regels inspreken. Deel het filmpje vervolgens via de website, Facebook, Twitter en Instagram

Aanspreken 

 1. Spreek elkaar aan op naleving van de regels. Bestuurders, kader en vrijwilligers geven hierbij het goede voorbeeld; 
 2. Sporters moeten ook duidelijk weten dat ze op hun zelfgemaakte regels worden aangesproken door de trainer of zelfs medesporter. 
 3. Geef het regelmatig positieve aandacht tijdens trainingen, Complimenteer ook het aanspreken van elkaar 

Heb je hulp nodig?  

Via het Lokale Sportakkoord staat er een onafhankelijk procesbegeleider voor je klaar om je te helpen en te begeleiden. Deze procesbegeleider is expert op veilig en positief sportklimaat. Of neem contact op met één van onze accountmanagers. Zij helpen je graag op weg!  

Het Centrum Veilige Sport heeft ook een aantal werkvormen uitgewerkt om tot afspraken te komen. Pak het aan op een manier die past bij de cultuur van jouw club.   

 • Gedragsregels: zo doet gymclub Ede het!