VOG voor iedereen

Verklaring omtrent gedrag (VOG) als controlemiddel

Verklein de kans op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen de gymclub. Pak je verantwoordelijkheid als bestuurder en vraag voor (vrijwillige) medewerkers een VOG aan. Het geeft meer zekerheid over het verleden van je kader en (nieuwe) vrijwilligers. En het vermindert de kans dat personen die eerder strafrechtelijk in de fout zijn gegaan, tóch een functie binnen de gymclub kunnen uitoefenen.

Voor sportclubs is er een landelijke regeling om VOG's gratis aan te vragen.

Laat zien dat je voor veiligheid gaat
Neem de veiligheid van de leden van jouw gymclubs serieus. Vraag als bestuurslid een VOG aan voor iedereen die in een (vrijwilligers)functie, op welke manier dan ook in aanraking komt met minderjarigen of andere kwetsbare groepen. Let wel op: een VOG is een controlemiddel en kan ongewenst gedrag niet voorkomen! Kijk bij Sociaal Veilige Club wat je als vereniging nog meer kunt doen aan preventie.

Hier bestaat de screening uit
Een VOG is simpel gezegd een bewijs van goed gedrag. Bij het aanvragen van een VOG wordt iemand gescreend op een aantal specifieke punten. Komt de vrijwilliger door de screening, dan ontvangt hij of zij een VOG.

De (vrijwillige) medewerker op jouw gymvereniging wordt gescreend op omgang met personen en minderjarigen (profiel 84) en/of op mensen met een verstandelijke beperking (profiel 85). Indien nodig, afhankelijk van de functie van de medewerker, worden er nog extra profielen gescreend. Een penningmeester kan bijvoorbeeld gescreend worden op eventuele financiële frauduleuze handelingen.

VOG aanvragen? Regel eerst dit

Voordat je voor jouw (vrijwillige) medewerker een VOG aanvraagt, moet je voldoen aan een aantal zaken. De gymclub heeft:

 1. Gedragsregels die zichtbaar zijn voor alle leden
  Het is belangrijk als club te laten zien waar je voor staat en hoe je met elkaar omgaat. Clubregels zijn daarvoor een krachtig middel. Kijk hier hoe je gedragsregels samen opstelt.
 2. Aannamebeleid voor vrijwilligers/kader
  Weet wie je in huis haalt! Stel een functieprofiel op (wie zoek je en wat vind je belangrijk in de functie?), voer een sollicitatiegesprek, bespreek de gedragsregels en laat een VOG ondertekenen.
  Hier vind je een voorbeeldtekst aannamebeleid.
 3. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
  Een vertrouwenscontactpersoon biedt leden van de gymclub de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie.
  Lees meer


 4. Minimaal E-herkenning 2+
  Om veilig met overheidsinstanties te communiceren, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bepaald dat verenigingen die gebruik maken van de regeling gratis VOG minimaal e-Herkenning 2+ nodig hebben. Dit is geen kosteloze aanvraag. Zo vraag je e-Herkenning 2+ aan.
 5. Of je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, controleert de overheid tot slot. Dit laat je checken via deze link.

Zorg ervoor dat je informatie over VCP, aannamebeleid en gedragsregels zichtbaar op de website van jouw gymclub hebt staan.

Gelukt?
Gefeliciteerd! Nu kan je als club je gratis VOG's aanvragen!

Zo vraag je de VOG aan

Let op: zorg vooraf dat je het e-mailadres van de (vrijwillige) medewerker voor wie je een VOG aanvraagt bij de hand hebt.

Start het aanvraagproces

Hoe nu verder?
De persoon voor wie je een VOG aanvraagt ontvangt een link en vult na inlog via DigiD enkele gegevens in en geeft akkoord op de screening. Nadat de screening plaatsvindt, wordt de aanvraag goedgekeurd.
Hoera! De VOG is binnen enkele dagen in huis van de (toekomstige) medewerker zelf.

Let op:

 • Controleer de VOG en houd in de administratie bij wanneer de VOG is afgegeven. Om AVG-redenen is het niet verplicht om een afschrift van de VOG te bewaren.
 • Het advies is om elke drie jaar een nieuwe VOG aan te vragen van elke (vrijwillige) medewerker.

Geen VOG?
Als iemand geen medewerking verleent in de aanvraag van een VOG, of geen VOG ontvangt, moet je je als bestuur afvragen of deze persoon binnen de club een functie moet uitoefenen. Staat veiligheid voorop, durf dan hier een duidelijk statement in te nemen!

Hulp nodig bij aanvraag?
Loop je vast in het aanvraagproces of heb je nog meer ondersteuning nodig op het gebied van sociale veiligheid? Als gymclub kun je gebruik maken van de expertpoule van NOC*NSF, vraag aan door een e-mail te sturen naar [email protected].