Kiescommissie & verkiezingen

Kiescommissie
De kiescommissie van 2020-2021 bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, één huidig bondsraadslid die niet herkiesbaar is, één voormalig bondsraadslid en twee KNGU-leden.

De kiescommissie selecteert kandidaten voor de kieslijst aan de hand van het vastgestelde profiel door de bondsraad en voert gesprekken met potentiële bondsraadleden.

In de huidige situatie is de zittingstermijn maximaal drie periodes van vier jaar. Vanaf 2023 wordt dit mogelijk maximaal drie periodes van drie jaar, conform de code goed sportbestuur. Deze wijziging is mogelijk van invloed op de zittingstermijn van de bondraadsleden en de frequentie waarin de verkiezing plaatsvindt.

Verkiezingen
Na bekendmaking van de definitieve kieslijst wordt de online stembus geopend.

Volgens de statuten hebben alle bij de KNGU aangesloten verenigingen (gewone leden), alle andere aangesloten organisaties (buitengewone leden) en alle individuele leden het recht om de bondsraadsleden te kiezen.

Clubs stemmen via deze website, en met een eigen code, op hun favoriete kandidaat. Per club kan één stem worden uitgebracht: de club stemt dus namens de clubleden.
De stemmen worden meegerekend naar rato van het aantal leden van de betreffende club (op basis van een staffel).

Ook buitengewone leden en individuele leden ontvangen een unieke stemcode.

  • Uiterlijk 13 september 2021 wordt de definitieve kieslijst gepubliceerd;
  • Van 13 september tot en met 3 oktober 2021 stemmen clubs via deze site, op de kandidaat van hun voorkeur;
  • Uiterlijk 6 oktober 2021 maakt de kiescommissie de definitieve uitslag bekend;
  • Uiterlijk 6 november worden de nieuwe bondsraadsleden benoemd. 

Enthousiast en wil jij je aanmelden? Klik hieronder.

Aanmelden