Verkiezing bonds-raadsleden

STEMPERIODE GESLOTEN

De stemperiode is gesloten. Uiterlijk 6 oktober 2021 wordt de uitslag bekendgemaakt door de kiescommissie, via deze website en de onlinekanalen van de KNGU. 

Hartelijk dank aan alle clubs en individuele leden die de afgelopen weken de moeite namen om te stemmen.

 

De kandidaten

Profielschets bondsraadslid

Over de kiescommissie

Bestuursmodel en kerndocumenten

Veelgestelde vragen

 • Wie zitten er in het bondsbestuur en in de bondsraad?

  Klik hier voor de huidige samenstelling van het bondsbestuur.   
  Klik hier voor de huidige samenstelling van de bondsraad.   

 • Wat doet de kiescommissie? 

  De kiescommissie van 2020-2021 bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, één huidig bondsraadslid die niet herkiesbaar is, één voormalig bondsraadslid en twee KNGU-leden.   

  De kiescommissie beoordeelt de verschillende aanmeldingen en voert gesprekken met de kandidaten. De kiescommissie stelt daarna de definitieve kieslijst vast: dit is de lijst met kandidaten waarop gestemd kan worden.   

  De kieslijst wordt gepubliceerd. Volgens de statuten hebben alle bij de KNGU aangesloten clubs (gewone leden), alle andere aangesloten organisaties (buitengewone leden) en alle individuele leden het recht om bondsraadsleden te kiezen.   

  De stemmen van de clubs worden naar rato, op basis van het aantal clubleden per 1 juni van 2021, gewogen.   

  De kiescommissie communiceert het resultaat.  

 • Wanneer is de uitslag van de stemming bekend? 

  Uiterlijk 6 oktober 2021 wordt de uitslag door de kiescommissie bekendgemaakt.   

 • Wanneer worden de nieuwe bondsraadsleden benoemd?  

  Tijdens de bondsraadsvergadering op 30 oktober 2021  worden de nieuwe bondsraadsleden officieel benoemd.