Kiescommissie & verkiezingen

Kiescommissie
De kiescommissie van 2023-2024 bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, twee niet-herkiesbare bondsraadleden en twee KNGU-leden:

  • Onafhankelijk voorzitter: Margot Megens
  • Twee niet-herkiesbare bondsraadleden: Loek Heinsman en Leo Cuijpers
  • Twee KNGU-leden: Hedwig Visser en Bob de Beer

De kiescommissie selecteert kandidaten voor de kieslijst aan de hand van de vastgestelde profielschets door de bondsraad en voert gesprekken met potentiële bondsraadleden.

In de huidige situatie is de zittingstermijn maximaal drie periodes van drie jaar. Het rooster van aftreden zie je hier.

  • Inschrijven als kandidaat kan van 14 december 2023 tot en met 14 januari 2024
  • De verkiezing en stemmen op kandidaten vinden plaats van 11 tot en met 31 maart 2024
  • Uiterlijk 3 april 2024 wordt de uitslag door de kiescommissie bekendgemaakt.