Bondsbestuur

Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch beleid. Voor de stip op de horizon. De medewerkers en vrijwilligers geven, met behulp van een jaarplan en een begroting, invulling en uitvoering aan dit beleid. Het bestuur ziet erop toe dat de werkorganisatie haar doelstellingen uit het jaarplan waarmaakt binnen de vastgestelde financiële kaders.

De leden van het bestuur worden benoemd door de Bondsraad. De voorzitter en penningmeester worden in functie benoemd. Overige bestuursleden worden als ‘lid’ gekozen, waarna binnen het bestuur de aandachtsgebieden onderling worden verdeeld. De zittingstermijn van een bestuurslid is vier jaar en het maximale aantal zittingstermijnen is drie. Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is een onbezoldigde functie.

Hier vind je het rooster van aftreden van het Bondsbestuur.

Bestuursleden

Monique Kempff

Als trotse voorzitter van de KNGU houd ik mij bezig met alle facetten van de gymsport. Samen met collega’s uit het bestuur, de werkorganisatie, de Bondsraad, vrijwilligers en onze leden, zet ik mij in voor het met plezier en passie in beweging brengen van Nederland door onze prachtige gymsport nog meer op de kaart te zetten.

Nevenfuncties:
voorzitter raad van toezicht stichting Roparun
bestuurslid Calibris Foundation 
bestuurslid kunststichting IJsselland ziekenhuis 

Rob Voss Foto CLOSE 2

Hugo Hollander

In mijn rol als penningmeester van de bond houd ik, vanuit mijn vakgebied, de financiën goed in de gaten. In het dagelijks leven ben ik eigenaar van een accountantskantoor voor organisaties met een maatschappelijke missie. Ik vind sport in het algemeen en turnen in het bijzonder fascinerend om te zien. De toewijding en energie die jonge mensen in hun sport steken werkt stimulerend. In mijn vroege jeugd turnde ik bij Die Haghe. Nu tennis ik en loop ik recreatief hard.

Functie:
partner bij Share Impact Accountants B.V.

Nevenfuncties:
voorzitter stichting The Privacy collective
voorzitter stichting MaasWonen
voorzitter pony- en ruiterclub Westland
vakjurylid Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap
voorzitter adviescommissie Kwaliteit KBvG

Rob Voss Foto CLOSE 3

Ab Warffemius

Mijn focus binnen het Bondsbestuur ligt op sporters en fans. Ik krijg er energie van om te bouwen aan de KNGU als toekomstbestendige moderne sportbond waar mensen graag bij willen horen. Samen met sporters, vrijwilligers en fans zijn we tot mooie dingen in staat. Dat geldt niet alleen voor de breedtesport maar ook voor de topsport.

Functie:
directeur strategie, kwaliteit en bedrijfsvoering bij de Inspectie Justitie en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Rob Voss Foto CLOSE 5

Hetty Mulder

De verbintenis met gymnastiek dateert al uit mijn jeugd, toen ik als meisje lid was van De Hazenkamp in Nijmegen. Later ging mijn dochter Gwenn turnen, deed ik de opleiding tot jurylid en werd ik voorzitter. Ik raakte steeds meer betrokken bij de topsportkant en werd voorzitter van Topturnen Oost Nederland. In het dagelijks leven werk ik in het onderwijs en woon ik met mijn echtgenoot in Amsterdam. Ik hoop nog een poosje mee vorm te geven aan de nieuwe, uitdagende strategische koers van de KNGU, en heb alle vertrouwen in de groep mensen met wie we daarmee bezig zijn.

Functie:
senior beleidsadviseur samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen

Nevenfuncties:
lid raad van toezicht Stichting Lezen
lid raad van advies Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam
lid Nationaal Platform voor de Talen

Rob Voss Foto CLOSE 7