Bondsbestuur

Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch beleid. Voor de stip op de horizon. De medewerkers en vrijwilligers geven, met behulp van een jaarplan en een begroting, invulling en uitvoering aan dit beleid. Het bestuur ziet erop toe dat de werkorganisatie haar doelstellingen uit het jaarplan waarmaakt binnen de vastgestelde financiële kaders.

De leden van het bestuur worden benoemd door de Bondsraad. De voorzitter en penningmeester worden in functie benoemd. Overige bestuursleden worden als ‘lid’ gekozen, waarna binnen het bestuur de aandachtsgebieden onderling worden verdeeld. De zittingstermijn van een bestuurslid is vier jaar en het maximale aantal zittingstermijnen is drie. Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is een onbezoldigde functie.

Hier vind je het rooster van aftreden van het Bondsbestuur.

Bestuursleden

Monique Kempff

Als trotse voorzitter van de KNGU houd ik mij bezig met alle facetten van de gymsport. Samen met collega’s uit het bestuur, de werkorganisatie, de Bondsraad, vrijwilligers en onze leden, zet ik mij in voor het met plezier en passie in beweging brengen van Nederland door onze prachtige gymsport nog meer op de kaart te zetten.

Nevenfuncties:
voorzitter raad van toezicht stichting Roparun
bestuurslid Calibris Foundation 
bestuurslid kunststichting IJsselland ziekenhuis 

Rob Voss Foto CLOSE 2

Hugo Hollander

In mijn rol als penningmeester van de bond houd ik, vanuit mijn vakgebied, de financiën goed in de gaten. In het dagelijks leven ben ik eigenaar van een accountantskantoor voor organisaties met een maatschappelijke missie. Ik vind sport in het algemeen en turnen in het bijzonder fascinerend om te zien. De toewijding en energie die jonge mensen in hun sport steken werkt stimulerend. In mijn vroege jeugd turnde ik bij Die Haghe. Nu tennis ik en loop ik recreatief hard.

Functie:
partner bij Share Impact Accountants B.V.

Nevenfuncties:
voorzitter stichting The Privacy collective
voorzitter stichting MaasWonen
voorzitter pony- en ruiterclub Westland
vakjurylid Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap
voorzitter adviescommissie Kwaliteit KBvG

Rob Voss Foto CLOSE 3

Boudewijn de Vries

Na ruim 30.000 uur geïnvesteerd te hebben in mijn grote passie, heb ik na twee wereldkampioenschappen en vier Europese kampioenschappen een punt achter mijn turncarrière gezet. Een periode van meer dan twintig jaar waarin ik enorm heb genoten van de gymsport in de breedste zin van het woord. Mijn focus ligt op talentontwikkeling en topsport en ik vind het een eer om op deze manier een waardevolle, maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. 

Functie:
sportregisseur, Sportbedrijf Rotterdam 
secretaris ondernemingsraad, Sportbedrijf Rotterdam 

Boudewijn de Vries

Mariska van der Giessen

Mijn kracht is juist dat ik van buiten de sport kom. Vanuit mijn onderwijservaring liggen leven lang leren en leven lang bewegen in elkaars verlengde. De gymsport legt die basis voor een leven lang bewegen en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Functie:
lector (internationaal) ondernemen, NHL Stenden, Leeuwarden en Emmen

Nevenfuncties:
voorzitter Vereniging van Lectoren (VvL)
voorzitter Ethische Adviescommissie NHL Stenden
commissielid Bestuurscommissie Onderzoek van de Vereniging Hogescholen (VH)
voorzitter Nederland (Noord) EURECO netwerk

 

Mariska vd Giessen

Herman Ram

De gymsport ligt onder een vergrootglas en ik wil daar binnen mijn aandachtsgebied -governance, veilige sport en integriteit- heel graag aan bijdragen. Integriteit is een breed werkterrein, maar vanzelfsprekend zal de actuele problematiek zoals beschreven in het rapport ‘Ongelijke leggers’ voorlopig vooropstaan. In de aanpak van die problematiek moeten de slachtoffers centraal staan.

Nevenfuncties:
lid International Advisory Board, MA Ethics and Integrity, Swansea (UK)
voorzitter Bezwaar- en Beroepscommissie, Executive MBA Sportmanagement Wagner Group, Groningen

 

Herman Ram