50% van de vrijwilligers is al meer dan 12 jaar actief

Honderden vrijwilligers zijn namens de KNGU actief met de organisatie van evenementen en wedstrijden, zowel op landelijk als regionaal niveau. Zonder bestuurders, commissieleden, juryleden, trainers en coaches kan er geen enkele wedstrijd of evenement plaatsvinden. Vrijwilligers zijn de basis waarop de gymsport in Nederland drijft!

Ieder jaar houden we een enquête onder de 450 KNGU-vrijwilligers. Afgelopen jaar is de vragenlijst verstuurd naar 415 personen. We ontvingen 150 volledig ingevulde enquêtes terug! De overall conclusie: we zijn de goede weg ingeslagen, maar er is zeker nog wat te doen.

Wat direct opviel is dat 50% van de respondenten al meer dan 12 jaar actief is als vrijwilliger. Hoe mooi is dat.

Onderstaand nog een aantal resultaten uit de enquête.

Algemeen
Alle vrijwilligers geven een ruime voldoende aan het vrijwilligerswerk wat zij doen. Zij willen graag iets doen voor de sport en vinden het vrijwilligerswerk leuk en interessant.

Waardering
Een schouderklopje van een medevrijwilliger, club, ouder, sporter en de medewerkers van de KNGU wordt zeer gewaardeerd. ‘Een cadeautje is fijn, maar daar gaat het niet om.’ Waardering zit vooral in contact en betrokkenheid.

Contact
Zo’n 75% van de vrijwilligers geeft aan graag op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen via nieuwsbrieven. En 52% wil gebruikmaken van bijeenkomsten en/of andere online kanalen.

Tips
- Er is onduidelijkheid over de taakverdeling tussen de kantoororganisatie en de vrijwilligers. Wie doet wat?
- Een overzicht met de exacte werkzaamheden voor vrijwilligers is wenselijk.
- De vrijwilligers willen graag feedback over de uitgevoerde werkzaamheden en ondersteuning van de wedstrijdorganisatie.

Actie
Contact en betrokkenheid is een belangrijk punt voor iedereen binnen de gymsport. Naast bijeenkomsten en nieuwsbrieven wordt gekeken naar andere mogelijkheden om het contact te optimaliseren. Gedrag, taakverheldering en procedures zijn daarbij belangrijke speerpunten om de tips te kunnen realiseren.

De vrijwilligersgids geeft al wat duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden, maar is nog niet bij iedereen bekend en dat willen we natuurlijk wel! Met een aantal commissies praten we over communicatielijnen en werkzaamheden zodat we de behoefte in beeld kunnen brengen en zo de communicatie kunnen verbeteren.