Nieuws

Throwback: van turnpianist tot wereldburger

Inmiddels is een grote vleugel in de turnhal niet meer voor te stellen, maar in de jaren zeventig en tachtig begeleidde Cees Langeveld als pianist talloze turn- en ritmische gymnastiekoefeningen. Zijn werk bracht hem op bijzondere plekken en leverde hem nieuwe inzichten, warme contacten én een toekomst in de culturele sector op.

Lees meer

Toelichting positie en inzet van trainers TeamNL

Wij merken dat er veel vragen zijn over de positie en inzet van trainers in de centrale trainingssetting van de (senioren) TeamNL dames. Bij sommige betrokkenen lijkt onterecht het beeld te bestaan dat oude Olympische programma ‘gewoon’ weer is hervat.

Lees meer

Doe met jouw club mee aan de sportactie!

Na de zomervakantie gaan we de sport weer met z’n allen aanzetten. Dan laten we iedereen zien en ervaren hoe leuk en belangrijk sport en bewegen is. De landelijke campagne ‘Sport doet iets met je’, de Nationale Sportweek én de sportactie zetten in september de sport en de sportclubs vol in de schijnwerpers.

Lees meer

Wetenschappelijk onderzoek en melden van individuele zaken

Meer dan ooit is er aandacht voor het onderwerp van een veilige en pedagogisch verantwoorde gymsport, en wat daarvoor nodig is. De verhalen die de afgelopen weken naar buiten kwamen, bevestigen de noodzaak om het systeem écht te veranderen en een cultuurverandering te bewerkstelligen.

Lees meer

OLYMPIC PROCESS 2021 AMENDED

The board immediately discontinues the women’s elite sports program gymnastics of TeamNL. This results in the fact that the coaches involved do not play an active role in the TeamNL elite sports program during the investigation into transgressive behavior and intimidation.

Lees meer

Olympisch traject 2021 aangepast

Het bestuur stopt het topsportprogramma turnen dames van Team NL per direct. Het effect hiervan is dat betrokken coaches geen actieve rol hebben in het TeamNL topsportprogramma gedurende het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en intimidatie.

Lees meer

Laad meer