Ab Warffemius treedt terug als bestuurslid KNGU

Vandaag heeft Ab Warffemius aangegeven zijn functie als algemeen bestuurslid van de KNGU per direct neer te leggen. In 2009 trad Ab toe tot het bondsbestuur. Aanleiding hiervoor zijn de conclusies uit het Verinorm-rapport over aard en omvang van ongewenst gedrag binnen de gymsport. 

In zijn toelichting geeft Ab Warffemius aan: “Ik ben bijna twaalf jaar onderdeel van het systeem geweest. Er is in die tijd ook op het gebied van veilig sportklimaat veel veranderd in de goede richting. Met de kennis van nu vind ik dat ik in 2015 rond het rapport Turnonkruid een andere keuze had moeten maken en eerder had moeten pleiten voor de huidige drie sporenaanpak. De onderzoekers concluderen terecht dat eerdere onderzoeken onvoldoende zorgvuldig en transparant zijn opgevolgd en afgehandeld, waardoor sanctionerend ingrijpen richting trainers en nazorg voor de betreffende oud-turnsters achterwege bleef.” 

Het verleden kan niet teruggedraaid worden, maar Ab maakt hiermee een keuze voor de toekomst: “Ik kijk terug op een mooie periode bij de KNGU, waar ik me altijd naar eer en geweten heb ingezet om de KNGU tot een moderne bond te maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat de ingezette koers leidt tot de hoognodige aanpassing in het systeem van de gymsport in Nederland, waar plezier en veiligheid belangrijke randvoorwaarden zijn.” 

Voorzitter Monique Kempff ondersteunt het besluit: “Voor Ab stond zijn bestuurlijke integriteit en professionaliteit centraal. Dat maakt hij waar in de keuze die hij gemaakt heeft terug te treden uit het bestuur. Veel respect heb ik daarvoor en ik bedank hem voor alles wat hij voor de KNGU heeft gedaan.”