Boodschap van Marieke vd Plas: buiten sporten, hoe dan?

Gisteren was het een belangrijke dag waarop meer duidelijk werd over het buiten sporten voor kinderen en jongeren. Een mooie stap om te beginnen! Kinderen t/m 18 jaar kunnen – weliswaar buiten - gaan genieten van onze prachtige sport én zo hun vriendjes en vriendinnen weer ontmoeten. Een sportclub is immers veel meer, dan een plek om te bewegen.

Achter de schermen hebben we (samen met andere binnensporten) onze uiterste best gedaan om ook de zalen weer open te krijgen. Dat is helaas niet gelukt. Toen ik naar de persconferentie keek was ik in eerste instantie een beetje teleurgesteld, maar ik heb direct de knop omgezet, want wij zien volop mogelijkheden voor onze disciplines, ook buiten. En, ik blijf het zeggen, gezondheid staat echt op nummer 1. We kunnen niet anders dan de richtlijnen van de rijksoverheid volgen en respecteren.

Projectgroep
Net als de voorgaande keren, hoorden wij, net als jullie, tijdens de persconferentie pas wat de nieuwe maatregelen op hoofdlijnen inhouden. Direct na de persconferentie zijn we gestart met de verdere uitwerking ervan. Gelukkig is er al een en ander voorbereid, maar dat moet nog worden aangepast naar het laatste nieuws en worden getoetst met andere partijen als het RIVM, VWS, gemeenten en NOC*NSF. Wat mag wel en wat mag niet? Hoe werkt het precies met de gemeenten die met alle sportclubs in contact moeten treden over het buiten sporten en hoe verschillend zijn wellicht de richtlijnen per gemeente? Duidelijkheid en zorgvuldigheid is voor ons een voorwaarde. De KNGU neemt deel aan de projectgroep van NOC*NSF om hieraan invulling te geven. Er wordt hard gewerkt aan een protocol dat richting geeft aan hoe verder na 28 april. Met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) wordt gesproken over hoe de lokale organisatie eruit kan gaan zien. De uitkomsten van deze sport brede projectgroep nemen we mee in de FAQ op de website, in de nieuwsbrieven en op social media. 

Start op 29 april
Daarnaast heeft de KNGU een intern team aangevuld met creatieve (club)vrijwilligers, dat zich bezighoudt met verantwoord en natuurlijk ook leuk sporten in de nieuwe situatie. Daarin wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de uitbreiding van goede voorbeelden (naast thuis trainen nu ook buiten trainen), informatievoorziening over verzekeringen, tips voor aansluiting in je gemeente en sport specifieke aandachtspunten/richtlijnen. Ook wordt al een slag gemaakt voor toekomstige scenario’s (denk aan protocollen voor binnensporten en voor volwassenen). Een aantal clubs wordt hier actief bij betrokken.

Al met al hebben we de komende dagen veel om uit te werken en af te stemmen met een groot aantal partijen. NOC*NSF geeft aan dat 28 april alles duidelijk moet zijn. Wij realiseren ons dat dit kort dag is, maar het is niet anders. Wij doen er alles aan jullie te helpen en zijn dankbaar voor alle clubs die aanbieden daar ook een steentje in bij te willen dragen. Alleen samen kunnen we dit doen. Zoals eerder door mij gezegd, vraagt dit lef, kracht en lenigheid. De kern van de gymsport.

Marieke van der Plas
directeur KNGU