Boudewijn de Vries benoemd als bestuurslid KNGU

Op zaterdag 24 april is Boudewijn de Vries door het bestuur voorgedragen als algemeen bestuurslid met het aandachtsgebied topsport- en talentontwikkeling. De bondsraad heeft hem benoemd en per 29 april is Boudewijn actief als bestuurslid van de KNGU. 

Turnen is zijn grote passie. Na twintig jaar topsport, twee wereldkampioenschappen en vier Europese kampioenschappen zette Boudewijn in 2018 een punt achter zijn actieve turncarrière.  

Ihet dagelijkse leven werkt Boudewijn als Sportregisseur bij Sportbedrijf Rotterdam. Vanuit de Sportregie filosofie doet hij onderzoek naar de Rotterdamse bevolking en ondersteunt Boudewijn de sport- en beweegaanbieders. Dit alles om de Rotterdammer duurzaam in beweging te brengen. Verder is de oud-turner actief binnen verschillende commissies. Tijdens zijn topsportcarrière was Boudewijn voorzitter van de atletencommissie van de KNGU. Samen met de KNGU heeft hij deze commissie handen en voeten gegeven. 

Boudewijn realiseert zich als geen ander dat hij in een pittige periode instapt als bestuurder: Ik heb enorm genoten van de gymsport in de breedste zin van het woord. Het was voor mij dan ook een natuurlijke stap om te reageren op de bestuursfunctie, maar ik ben me ervan bewust dat het starten als bestuurder in deze turbulente tijd geen gemakkelijke taak is. Desalniettemin geven de combinatie van mijn kennis uit het topsportwerkveld, mijn opleidingsachtergrond en mijn rol binnen verschillende raden en commissies mij het vertrouwen van meerwaarde te zijn binnen het KNGU-bondsbestuur. 

Voorzitter Monique Kempff is verheugd met zijn benoeming: Boudewijn heeft tienduizenden uren in de gymzaal doorgebracht en ik heb hem zien schitteren op hoog niveau als turner. Maar ook in de atletencommissie en in de ondernemingsraad van zijn werk heeft hij zich sterk gemaakt voor de belangen van de (top)sport. Zijn visie op talentontwikkeling en topsport passen uitstekend bij de toekomst van onze mooie sport. De bondsraad en het bestuur zijn blij, met Boudewijn, een bestuurder van een nieuwe generatie te mogen verwelkomen!”