De jonge sporter en zijn ontplooiing door prof. dr. Jelle Jolles

Marit Gijsbers, regisseur pedagogische visie van de KNGU, gaf vorm aan het pedagogische beleid van de bond. De ambitie is dat ieder kind, ongeacht het niveau, met plezier moet kunnen sporten en zich zo optimaal mogelijk moet kunnen ontwikkelen. Vanzelfsprekend is een passende en verantwoorde begeleiding van deze kinderen een voorwaarde.

In de pedagogische visie zijn uitgangspunten geformuleerd. De KNGU vroeg professor Jelle Jolles, emeritus hoogleraar Neuropsychologie en specialist op het gebied van de neuropsychologische ontwikkeling, deze uitgangspunten te beantwoorden vanuit de ontwikkeling van het kind. Wat kunnen we van kinderen vragen en verwachten, op welke manier ontwikkelen zij zich en wat draagt hier positief aan bij (of is een risico) zijn vragen die centraal staan in het adviesrapport.

Het perspectief dat Jelle Jolles heeft ingebracht geeft inzicht in de ontwikkelmogelijkheden en behoeften van kinderen en tieners en helpt de KNGU (maar ook andere bonden), verenigingen en trainers-coaches om kinderen beter te begrijpen en het sportklimaat verder pedagogisch te verbeteren. De inhoud van het rapport is al enige tijd klaar, en daarom is de kennis van Jolles voor de KNGU gebruikt voor verschillende stukken als de visie op de gymsport, het Verinorm-rapport en de pedagogische scholing.

Hier vind je het advies 'De jonge sporter en zijn ontplooiing'. Er is ook een beknopte variant, deze vind je hier.