Eindelijk na 13 jaar een nieuwe turnhal

Hij staat! De lange weg naar de nieuwe turnhal voor KDO Alblasserdam. Eindelijk, na dertien jaar voorbereiding kon gym- en turnvereniging KDO Alblasserdam op 31 augustus vorig jaar de nieuwe sporthal openen die het samen met korfbalvereniging CKC Kinderdijk heeft ontwikkeld. Standvastig blijven en volhardend zijn, bleken noodzakelijk om het project tot een succes te maken.

Sporthal Molenzicht staat op zijn plek, alsof het daar altijd al heeft moeten staan, gelegen tussen de kern van Alblasserdam en Kinderdijk, de wijk aan de westkant van de gemeente. De hal staat aan de groenstrook die de twee delen van de gemeente scheidt en waar korfbalvereniging CKC Kinderdijk al een buitenveld heeft.


De weg naar de hal leidt langs het buitenveld en de fietsenstalling naar een grote glazen voorpui, waarachter de kantine van de sporthal huist. Daar weer achter, en flink hoger, torent de sporthal; een negen meter hoog en lichtgrijs blok. Het iets verhoogde terras naast de kantine geeft uitzicht over het korfbalveld.

Binnen zijn verschillende kleedlokalen – met wc’s ín de kleedlokalen, daarover later meer –een kantine met keuken en een in drie compartimenten te verdelen sporthal én een specifiek voor turnen ingerichte turnhal. De kleur is overwegend licht, van de witte hal met blauwe vloer tot de kleedlokalen en kantine met lichtgrijze tinten.

De locatie mag dan bijzonder geschikt zijn voor zowel de korfbalvereniging als KDO Alblasserdam, de totstandkoming kent een jarenlange geschiedenis. Een van vele mislukte en geschrapte plannen, van steun van eerst de woningcorporatie en later de gemeente Alblasserdam en van standvastigheid en volharding bij de verenigingen.

1 gulden
Maaike Tuijtel, erelid en gedurende 40 jaar bestuurslid van KDO Alblasserdam, heeft de totstandkoming van de hal van begin tot eind meegemaakt. Haar verhaal begint in 1999 toen KDO voor 1 gulden eigenaar werd van de gymzaal waar de vereniging toen al 20 jaar in sportte.

“In de vijf jaar na de aankoop werd de selectie steeds groter en het niveau steeds hoger”, vertelt Tuijtel. “Vanaf 2005 zijn we met een architect bezig geweest om een grotere gymzaal te ontwikkelen, maar telkens werden we door de gemeente teruggestuurd.” De verklaring daarvoor lijkt, achteraf, dat woningcorporatie Westwaard Wonen in 2008 de grond onder de hal aankocht met als inzet om daar woningen te bouwen. Met steun van de woningcorporatie kon KDO op zoek naar een nieuwe locatie.

De plannen volgden elkaar daarna in snel tempo op, relatief dan toch. Een gymzaal in de buurt van een school ketste af, omdat er een gasbuis in de grond bleek te liggen. Een hal tussen twee flats, met de bedoeling daar ook activiteiten voor ouderen en kinderopvang te integreren, bleek onmogelijk vanwege beperkte parkeermogelijkheden.


“Zo hebben we drie jaar met diverse voorstellen meegelopen”, vertelt Tuijtel. “Ondertussen was korfbalvereniging CKC Kinderdijk ook al jaren bezig met de ontwikkeling van een sporthal op het sportpark waar zij de buitenwedstrijden houden. In 2011 hebben zij ons uitgenodigd om eens te brainstormen over een nieuwe hal. Zouden we dat misschien samen kunnen doen?”

De ideeën van de korfbalvereniging en KDO kwamen in eerste instantie niet overeen. “CKC Kinderdijk dacht dat wij overdag trainingen zouden geven en zij in de avond. Maar onze eerste les van de week begint op maandagochtend om 9 uur en zaterdagmiddag om 5 uur stopt de laatste les. Dat gaat dus niet.”

Programma van eisen
In 2013, KDO is ondertussen al acht jaar bezig met een grotere of nieuwe turnhal, kwam de woningcorporatie met het idee om in de sporthal een turnhal en gymzaal te combineren. Tuijtel: “Toen een gymzaal bij een school werd afgebroken, had ook de gemeente er een belang bij. Er moest een nieuwe gymzaal komen om de schooljeugd te laten sporten.”

Zo kwam voor het eerst de hal in zijn huidige vorm op papier te staan. KDO en CKC Kinderdijk vormden samen de stichting Sporthal Molenzicht. Deze ging met de gemeente en woningcorporatie in gesprek. Past de hal in het landschap? Hoe moet deze komen staan? En, nog belangrijker, wie zou de bouw betalen?

In de eerste voorstellen zou Woonkracht10, de nieuwe naam van de woningcorporatie, de bouw bekostigen. CKC en KDO zouden 40 jaar lang een vast bedrag moeten betalen, zonder ooit eigenaar te worden van de hal. Voor de sportverenigingen was dat geen optie.

De onverwachte oplossing kwam uit Den Haag. De regering verplichtte woningbouwverenigingen zich te concentreren op woningbouw. Daarmee was de rol van Woonkracht10 uitgespeeld. De bal lag nu bij de stichting Sporthal Molenzicht. Op 28 maart 2017, twaalf jaar nadat KDO voor het eerst dacht over uitbreiding, ging de gemeenteraad akkoord met de plannen en stelde het zich garant voor de lening van 2,6 miljoen euro om de bouw te bekostigen. Weer bijna anderhalf jaar later werd de opening gevierd.

Tuijtel heeft in die jaren volop lessen opgedaan. “We hadden een programma van eisen en zijn daar vrij standvastig in geweest, volhardend ook. Ik realiseerde me dat we beslissingen namen voor mensen die over 40 jaar nog in de sporthal aan het turnen zijn”, zegt Tuijtel. “De korfbalvereniging begreep dat niet altijd, maar ze stonden er open voor. Het is altijd in goed overleg gegaan.”

Ze geeft twee voorbeelden. “Gymnastiek en turnen zijn zulke specifieke sporten. Als we het over een aanloopbaan hebben, weten de leden van de korfbalvereniging niet wat dat is. Ook waren de wc’s oorspronkelijk op de gang getekend en niet in de kleedkamer. Dat wilden we niet. We hebben veel jonge leden, als zij op de gang naar het toilet moeten, zijn we het zicht op ze kwijt”, vertelt Tuijtel.

Advies: vastleggen op papier
Met hulp van de KNGU heeft KDO goed vast kunnen leggen wat de vereniging financieel zou kunnen dragen. Zelfs dan kost de nieuwe hal de vereniging, en daarmee ook de leden, meer dan eerder. “In de algemene ledenvergadering van 2017 hebben we de leden verteld wat financieel verwacht wordt en dat de contributie dus iets omhoog moet.”

Ook zocht KDO naar een nauw contact met de gemeente. “Al in 2008, net voor de verkiezingen, zijn we bij alle lokale partijen langs geweest en hebben we warme banden gesmeed met de wethouder en burgemeester. Toen Woonkracht10 afhaakte voor de bouw moesten we wel een gemeentegarantie hebben. De wethouder heeft toen zo zijn best gedaan.”

Ook adviseert Tuijtel verenigingen te vertrouwen op papier. “Omdat de ontwikkeling zo lang duurt, zijn er veel wisselingen van personen in het bestuur en commissies. Daarmee verwatert het collectieve geheugen. Het is daarom belangrijk veel vast te leggen, we hebben daar veel baat bij gehad.”

En ze verwacht er baat bij te zullen hebben. De Christelijke korfbalvereniging wil bijvoorbeeld niet dat er op zondag gebruik van de hal wordt of gaat worden. KDO ging daarmee niet akkoord. “Dat is continu een struikelpunt geweest, maar ons standpunt is vastgelegd. Misschien is sporten op zondag over tien of twintig jaar de normaalste gang van zaken. Leg dat dus vast, zodat het niet vergeten wordt.”

Tuijtel was zelf ook deel van het collectief geheugen, zij is van begin tot eind bij de bouw van de hal betrokken geweest. “Dat is ontzettend fijn en makkelijk. Zoek daarom iemand die hier veel tijd aan wil geven, die een lange adem heeft. Zoek daarnaast ook vakbekwame mensen, namens KDO zaten ook een oud-notaris en iemand uit de politiek in de stichting. En enthousiaste mensen, die heb je ook nodig.”

Blijft nog wel de vraag hoe zij zich dertien jaar lang heeft kunnen blijven inzetten. “Ik ben van huis uit optimistisch en trouw aan waaraan ik begin”, verklaart Tuijtel. “En doordat we al vanaf het begin wisten dat op onze oude locatie huizen kwamen, zouden we een keer naar een nieuw gebouw gaan. Dat heeft me altijd op de been gehouden.”

Dit artikel is afkomstig uit The Connection. The Connection is een magazine van de KNGU voor clubbestuurders. Meer informatie over het afsluiten van een abonnement.   
Foto's: Alblasserdamsnieuws.nl- Peter Stam