Energiebewust en duurzaam

Stichting Turn Inn, eigenaar van een turnhal in Amersfoort, is al enkele jaren bezig met het verduurzamen van haar accommodatie. De energiebewuste keuzes begonnen met het realiseren van zonnepanelen en ledverlichting, maar er ligt nog genoeg in het verschiet. “Als de stroom uitvalt in de wijk, moet ons gebouw gewoon door blijven gaan omdat wij onze eigen stroomvoorziening en onze eigen stroomopslag hebben”, aldus Peter Kappe, penningmeester van Turn Inn. 

Door: Luc Keersmaekers 

Losgekoppeld worden van het energienet is ons ideaalplaatje

Peter Kappe (Turn Inn) 

Als exploitant van de turnhal verhuurt Turn Inn de accommodatie voornamelijk aan hoofdhuurder GymXL. De gymnastiekvereniging biedt doordeweeks haar lessen aan in de hal. “Maar we verhuren de hal ook aan de KNGU voor wedstrijden, aan scholen of aan particuliere instellingen die iets in de hal willen organiseren”, vertelt Kappe. Hij is sinds het begin betrokken bij het duurzaamheidstraject van de stichting. “Het aanvragen van subsidies, opstellen van de begroting en afspraken maken met de gemeente en andere betrokken partijen, daar ben ik samen met de rest van het bestuur druk mee geweest. In tegenstelling tot veel verenigingen hebben wij de hal in eigendom, waardoor we zelf konden bepalen dat we wilden verduurzamen. Vaak huren verenigingen hun hal van de gemeente of van een andere partij, waardoor zij de beslissing om te verduurzamen niet in eigen hand hebben.” 

Voor ons was de bouw van de hal een mooi moment om ook direct te starten met onze duurzaamheidsplannen

Peter Kappe (Turn Inn) 

Duurzaamheidseisen 
De hal van Turn Inn is nog relatief jong: de bouw startte in 2016. “Bij de bouw van een nieuwe accommodatie moet je voldoen aan een aantal duurzaamheidseisen, die elk jaar iets strenger worden”, legt Kappe uit. “Voor ons was de bouw dus een mooi moment om ook direct te starten met onze duurzaamheidsplannen. Toen zijn de eerste stappen gezet, maar dat had nog wel wat voeten in de aarde: de bouw zou gesponsord worden door een bedrijf dat de zonnepanelenmarkt in wilde stappen, maar dat is helemaal verkeerd gelopen. Zij zouden van alles regelen, maar uiteindelijk was er niets geregeld. Ook zouden we eigenlijk aangesloten worden aan een warmtecentrale, maar op het moment dat de bouw begon, bleek de capaciteit van die warmtecentrale vol te zijn. Vervelend, want wij waren voornemens om bij te dragen aan de energieneutrale doelstelling van de gemeente Amersfoort. Als alternatief wilden we toen een groot aantal zonnepanelen laten plaatsen. Daarvoor ontvingen we subsidie en sloten we een financiering af bij Stichting Waarborgfonds Sport. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met Solisplan en binnen twee weken lagen er 190 zonnepanelen op ons dak. Dat ging hartstikke snel.” 

Mooie bijvangst 
De zonnepanelen vormden een mooi begin, maar daar bleef het niet bij. “We besloten ook direct voor ledverlichting te kiezen”, geeft Kappe aan. “Dat is een stuk duurzamer dan reguliere verlichting, dus zo deden we zelf nog een schepje bovenop de duurzaamheidswensen van de gemeente. Een mooie bijvangst daarvan is dat er bij turnwedstrijden veel beeldmateriaal wordt gemaakt, en dat de foto’s en filmpjes er bij ledverlichting veel mooier uitzien dan wanneer er TL-verlichting hangt. Dat is dus een zichtbaar onderdeel van onze verduurzaming waar met name fotografen en het publiek erg enthousiast over zijn.” 
Inmiddels is de hal van Turn Inn al voor het vierde seizoen in gebruik, maar de duurzaamheidsontwikkelingen zijn nog altijd in volle gang. Een half jaar geleden kreeg de stichting er zelfs nog meer zonnepanelen bij. “Vlak bij onze hal kwam nieuwbouw te staan, allemaal appartementen die moesten voldoen aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente en die bij de bouw dus ook moesten voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen. Toen hebben wij ons dak beschikbaar gesteld voor de zonnepanelen die nodig zijn om die klimaatdoelstelling te bereiken. Op dit moment zijn we bezig met een uitbreiding van het pand, waarbij plaatsing van zonnepanelen zelfs een vereiste is.”

We willen eigenlijk naar de situatie dat we de elektriciteit die wij overdag opwekken, ’s avonds weer kunnen gebruiken voor de ventilatie in de hal en voor de lampen

Peter Kappe (Turn Inn) 

Vanzelfsprekendheid 
De stappen die Turn Inn al heeft gezet én nog wil zetten op het gebied van duurzaamheid, passen in de ambities van de gemeente en in de nieuwbouwwijk waar de hal is gevestigd. “Eerlijk gezegd vonden veel mensen het vanzelfsprekend dat wij kozen voor een duurzame accommodatie”, beaamt Kappe. “Dat is anders dan wanneer je in een volksbuurt gehuisvest bent. In een nieuwe wijk als deze zijn de mensen sowieso al best energiebewust bezig. Toen we door het coronavirus verplicht waren om buitenlessen aan te bieden, werden veel kinderen in elektrische, hybride auto’s gebracht. Daarom willen we misschien ook nog laadpalen gaan plaatsen. We zitten vlakbij een treinstation, dus mensen zouden hier hun auto kunnen opladen en vervolgens nog een stukje met de trein kunnen reizen. Maar dat is iets waar we in de toekomst nog naar gaan kijken.” 
“Er valt dus nog steeds genoeg te realiseren”, vervolgt Kappe. “Nu schijnt overdag de zon en wekken we overdag energie op, maar de gymlessen van GymXL vinden ’s avonds plaats. Dan schijnt de zon natuurlijk niet. We willen eigenlijk naar de situatie dat we de elektriciteit die wij overdag opwekken, ’s avonds weer kunnen gebruiken voor de ventilatie in de hal en voor de lampen. Op dit moment zijn we dan ook aan het kijken naar de mogelijkheid of we de energie die we via de zonnepanelen opwekken, op kunnen slaan in een soort accu’s. Ook stoken we momenteel nog op gas, daar willen we bij de uitbreiding van de hal verandering in aanbrengen. We willen naar warmtepompen toe, die dan weer in werking kunnen worden gezet met de energie van de zonnepanelen. We streven echt naar die nul op de meter.” 

Als wij straks volledig energieneutraal zijn, betaalt zich dat binnen tien tot vijftien jaar dubbel en dwars uit

Peter Kappe (Turn Inn) 

Investeren in de toekomst 
Investeren in duurzaamheid, is investeren in de toekomst. Ook in financieel opzicht, zo besluit Kappe: “Onze hal staat er nog dertig jaar of langer. Als wij straks volledig energieneutraal zijn, betaalt zich dat binnen tien tot vijftien jaar dubbel en dwars uit. Over een jaar of zes leveren de zonnepanelen ons ook meer op dan dat ze kosten. Het is een langetermijnvisie, maar we nemen eigenlijk vast een voorschot op een gezonde, financiële huishouding van onze stichting door nu te investeren. Ons ideaalplaatje is dat we losgekoppeld worden van het energienet. In de praktijk zal dat niet gebeuren, want we moeten gekoppeld blijven om energie terug te leveren, maar dat is wel waar we naar streven: als de stroom uitvalt in de wijk, kunnen wij met ons gebouw gewoon doorgaan omdat we onze eigen stroomvoorziening en onze eigen stroomopslag hebben.” 

Meer informatie? 
Wil je meer informatie over de verduurzaming van Turn Inn? Neem dan contact op met Peter Kappe via [email protected].