Ernstige zorgen KNGU over nieuwe maatregelen bij sportactiviteiten

De KNGU maakt zich ernstige zorgen over de nieuwe maatregelen die, tijdens de persconferentie van dinsdag 2 november, zijn gepresenteerd door het demissionair kabinet: “Hoe kunnen wij dit ook nog eens van onze vrijwilligers vragen.”

Daarom heeft de KNGU samen met de andere sportbonden en NOC*NSF de afgelopen dagen gesprekken gevoerd over de haalbaarheid van deze maatregelen en de enorme impact die deze hebben op onze clubs en hun leden. Deze zorgen zijn bij het kabinet en de Tweede Kamer onder de aandacht gebracht. Op woensdag vond het Kamerdebat plaats over de maatregelen. De uitkomsten van dit debat zijn ook voor de KNGU bindend.

De KNGU wil tevens haar stem laten horen om duidelijk te maken dat steunmaatregelen nodig zijn om de consequenties bij de clubs te kunnen compenseren. Bijvoorbeeld vanwege de impact die de maatregelen kunnen hebben op het wedstrijdseizoen dat nu net weer van start is gegaan.

Samen vormen we een krachtige stem, dat is al eens gebleken. Ook nu bundelt de KNGU haar krachten met NOC*NSF en andere bonden om pal voor onze sport en leden te gaan staan.

De KNGU zal in afwachting van verdere uitwerking van de maatregelen kijken naar het algemeen sportprotocol Verantwoord sporten en deze aanpassen aan de laatste maatregelen. Zodra het protocol beschikbaar is, vertalen wij de maatregelen specifiek naar de gymsport en delen wij de actuele status met de gymclubs.

Update: Het protocol is inmiddels vertaald. Deze vind je op deze pagina.