Gewijzigd dopingreglement van kracht

Op 23 september heeft het Instituut Sportrechtspraak (ISR) laten weten dat er vanaf 1 oktober 2021 een gewijzigd Nationaal Doping Reglement (NDR) van kracht is. Het NDR is gebaseerd op de Wereld Anti-Doping Code. Opsteller van deze Code is het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). WADA heeft recentelijk de Dopingautoriteit laten weten dat er alsnog artikelen aangepast dienen te worden om volledig te voldoen aan de eisen van de Code (zie ook het nieuwsbericht van 31 mei).

Let op: in het nationaal dopingreglement zijn de artikelen 59 en 60 gewijzigd om het reglement Code-compliant te maken. Daarnaast is een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd. Deze wijzigingen betreffen geen verzwaring van de verplichtingen van de sporters, maar zijn vooral procedureel van aard.

Aangepast NDR
Het aangepaste NDR is te vinden op de website van het ISR: https://www.isr.nl/doping/reglementen. Hier vind je ook de bijbehorende bijlagen: WADA-dopinglijst, Dispensatiebijlage 2021 en de Whereaboutsbijlage 2021. Deze zijn ongewijzigd.

Dopingreglement KNGU
Als lid van de KNGU ben je via de statuten gebonden aan de tuchtrechtspraak van de KNGU, welke via een overeenkomst door de KNGU is overgedragen aan het ISR. Dit betreft ook het Dopingreglement. Dit betekent dat - op leden van de KNGU - bij een verdenking van doping het Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement van toepassing is, inclusief de daarvan deel uitmakende dopinglijsten, de bijlage Dispensaties en de bijlage Whereabouts, alsmede de door de internationale sportfederatie (FIG) op de KNGU van toepassing verklaarde sportspecifieke dopingbepalingen. Meer informatie vind je hier.